Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut

Ruotsi

Sisällön tuottaja:
Ruotsi

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei makseta ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

”Seuraavassa lueteltuja aiheita koskevista hakemuksista peritään hakemusmaksuna seuraavassa ilmoitettu määrä:

Luokka A ………………………………… 900 kruunua (1) /.../ eurooppalaisesta vähäisiin menettelyihin sovellettavasta menettelystä 11 päivänä heinäkuuta 2007 annetun asetuksen (EY) N:o 861/2007 mukainen riita-asia” (Liite yleisissä tuomioistuimissa perittävistä kuluista annettuun asetukseen (1987:452)).

Hakemusmaksu on maksettava sille tuomioistuimelle, jolle hakemus toimitetaan. Maksua ei tällä hetkellä ole mahdollista maksaa sähköisesti minkään verkkosivun kautta.

(1) Määrä on voimassa 1. heinäkuuta 2014 alkaen.

Mitä kuluja peritään?

Vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn yhteydessä peritään vain hakemusmaksu, joka on maksettava samalla kun hakemus toimitetaan tuomioistuimeen. Muita käsittelyyn tai menettelyllisiin toimiin liittyviä maksuja ei peritä.

Mikä on kulujen suuruus?

Käsittelyn yhteydessä peritään ainoastaan hakemusmaksu, joka on 1. heinäkuuta 2014 alkaen 900 kruunua.

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei makseta ajoissa?

Hakemus viimeistellään maksamalla hakemusmaksu. Jos tätä ei tehdä, tuomioistuin hylkää hakemuksen ilman käsittelyä. Hylkäämisen jälkeen on mahdollista tehdä uusi samaa asiaa koskeva hakemus.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Hakemusmaksu voidaan maksaa sähköisen maksupalvelun kautta.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Maksun suorittamisen jälkeen ei tarvitse tehdä mitään eikä maksusta pääsääntöisesti tarvitse toimittaa tositetta. Tuomioistuin yhdistää maksut ja tuomioistuimeen toimitetut hakemukset. Tämän helpottamiseksi maksamisen yhteydessä on tärkeää ilmoittaa huolellisesti sekä oma että vastapuolen nimi kokonaisuudessaan. Maksuvahvistus on säilytettävä, jotta maksu voidaan tarvittaessa jäljittää.

Päivitetty viimeksi: 05/12/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.