Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών

Grèce

Contenu fourni par
Grèce

Εισαγωγή

Η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών έχει ως κύριο σκοπό την απλούστευση και την επίσπευση της εκδίκασης των διασυνοριακών μικροδιαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μειώνοντας παράλληλα τα έξοδα των διαδικασιών αυτών μεταξύ των κρατών μελών.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Προκειμένου να κατατεθεί στο Δικαστήριο μια αγωγή που θα συζητηθεί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή διαδικασία των μικροδιαφορών, είναι απαραίτητο να καταβληθούν δικαστικά τέλη (δικαστικό ένσημο), τα οποία υπολογίζονται σε ένα (μικρό) ποσοστό επί του κεφαλαίου, την επιδίκαση του οποίου ζητεί ο ενάγων. Τα τέλη αυτά καταβάλλονται μαζί με την κατάθεση της αγωγής. Επιπλέον, κατά την παράσταση στο δικαστήριο και τη μετέπειτα κατάθεση των προτάσεων στο δικαστήριο, μετά τη συζήτηση της υπόθεσης σε αυτό, απαιτείται η έκδοση και κατάθεση στο δικαστήριο μιας προείσπραξης.

Πόσο θα πληρώσω;

Το δικαστικό ένσημο ανέρχεται στο ποσό των 39,68 ευρώ.

Το γραμμάτιο προείσπραξης ανέρχεται στο ποσό των 39,68 ευρώ.

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των δικαστικών τελών, το Δικαστήριο έχει τη διακριτική ευχέρεια είτε α) να τάξει προθεσμία προκειμένου να προσκομισθεί από τον ενάγοντα η σχετική απόδειξη καταβολής των τελών, είτε β) να απορρίψει την αγωγή.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Συνήθως τα δικαστικά τέλη καταβάλλονται μετρητοίς σε δημόσιο ταμείο. Οι δικαστικοί γραμματείς μπορούν να εξηγήσουν τη διαδικασία πληρωμής στους ενδιαφερόμενους. Δεν υπάρχει (προς το παρόν) δυνατότητα καταβολής των δικαστικών τελών μέσω πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού.

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Η χορηγούμενη απόδειξη καταβολής των δικαστικών τελών από το δημόσιο ταμείο, επισυνάπτεται στον φάκελο της δικογραφίας μαζί με την αγωγή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/06/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.