Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

U Cipru se Uredba (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. provodi Postupovnom uredbom iz 2008. o europskom postupku za sporove male vrijednosti, koja je na snazi od 1. siječnja 2009.

Posljednji put ažurirano: 11/04/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.