Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti

Engleska i Wales

Sadržaj omogućio
Engleska i Wales

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Na temelju Uredbe o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti tužitelj može pokrenuti postupak radi naplate tražbina u iznosu od najviše 2000 EUR (bez svih kamata, troškova i izdataka) protiv tuženika u prekograničnom predmetu. Prekogranični predmet je predmet u kojem barem jedna od stranaka ima prebivalište ili boravište u državi članici koja nije država članica suda pred kojim je pokrenut postupak. Taj se postupak može upotrebljavati za novčane i nenovčane tražbine u građanskim i trgovačkim stvarima. U Engleskoj i Walesu takav se postupak može pokrenuti pred okružnim sudom, ali ne pred Visokim sudom.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Sudske pristojbe za europski postupak za sporove male vrijednosti jednake su pristojbama koje se naplaćuju za nacionalne postupke za sporove male vrijednosti.

Za podnošenje zahtjeva za europski postupak za sporove male vrijednosti potrebno je platiti sudske pristojbe. Ako uplatu želite izvršiti debitnom ili kreditnom karticom, u dodatku obrascu A u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti trebalo bi navesti odgovarajuće podatke o kartici.

Ako je potrebna rasprava da bi se donijela odluka o sporu naplaćuje se i pristojba za održavanje rasprave.

U slučaju potrebe za izvršenjem tražbine bit će potrebno platiti dodatnu sudsku pristojbu. Više pojedinosti o vrstama dostupnih postupaka može se pronaći na stranicama o izvršenju za Englesku i Wales.

Koliko trebam platiti?

Sudske pristojbe u Engleskoj i Walesu navedene su u brošuri EX50 – Pristojbe građanskih i obiteljskih sudova.

Radi lakšeg snalaženja, iznosi pristojbi u postupku za sporove male vrijednosti navedeni u tablici u nastavku vrijedili su na dan 17. studenoga 2016. Sudske pristojbe podliježu promjeni pa biste uvijek trebali na sudu, kod svojeg pravnog zastupnika ili bilo koje druge fizičke ili pravne osobe uključene u postupak provjeriti jesu li navedeni iznosi još primjenjivi. Pristojbe su izražene u funtama sterlinga (GBP), a izračun protuvrijednosti u eurima mora se izvršiti na dan kada želite podnijeti zahtjev.

1.1. Pri pokretanju postupka (uključujući postupak pokrenut nakon izdavanja odobrenja za pokretanje postupka isključivanjem postupaka Poslovnog centra okružnih sudova koje pokreću korisnici usluga Centra ili postupaka koje pokreću korisnici usluge za pokretanje postupka na internetu Money Claim OnLine) za povrat novčanog iznosa ako traženi iznos:

Pristojba koju treba platiti (GBP)

(a) ne premašuje 300 GBP

35 GBP

(b) premašuje 300 GBP, ali ne premašuje 500 GBP

50 GBP

(c) premašuje 500 GBP, ali ne premašuje 1000 GBP

70 GBP

(d) premašuje 1000 GBP, ali ne premašuje 1500 GBP

80 GBP

(e) premašuje 1500 GBP, ali ne premašuje 3000 GBP

115 GBP

Ako je za odlučivanje o predmetu potrebna rasprava, naplaćuje se dodatna pristojba.

Pristojba koja se naplaćuje za održavanje rasprave u postupku za sporove male vrijednosti ako traženi iznos:

i. ne premašuje 300 GBP

25 GBP

ii. premašuje 300 GBP, ali ne premašuje 500 GBP

55 GBP

ii. premašuje 500 GBP, ali ne premašuje 1000 GBP

80 GBP

iii. premašuje 1000 GBP, ali ne premašuje 1500 GBP

115 GBP

iv. premašuje 1500 GBP, ali ne premašuje 3000 GBP

170 GBP

Ako želite izvršiti tražbinu, potrebno je platiti dodatnu pristojbu.

Morate platiti sudsku pristojbu da biste podnijeli zahtjev sudu. U različitim fazama sudskog postupka morate platiti dodatne sudske pristojbe. Možda imate pravo na oslobođenje od plaćanja pristojbe (ovisno o vašoj osobnoj situaciji), što znači da možda ne morate platiti sudsku pristojbu ili morate platiti samo dio. Međutim, za oslobođenje od plaćanja morate podnijeti zasebni zahtjev za svaku pristojbu koju treba platiti u sudskom postupku. Kada biste, na primjer, zatražili oslobođenje pri podnošenju prvog zahtjeva, dobili biste oslobođenje samo od te prve pristojbe za pokretanje postupka. To je zato što bi se vaše osobne okolnosti mogle promijeniti tijekom sudskog postupka te u nastavku postupka možda više ne biste imali pravo na oslobođenje ili biste tijekom postupka mogli steći pravo na oslobođenje od plaćanja pristojbe.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako tužitelj ne ispuni pravilno odgovarajuće podatke o kreditnoj kartici ili ako plaćanje zbog nekog razloga ne uspije, nadležni će sud tužitelju poslati obrazac B „Zahtjev suda za dopunu i/ili ispravak obrasca tužbenog zahtjeva” kojim traži dostavu podataka o valjanoj kreditnoj kartici kako bi se omogućilo plaćanje sudskih pristojbi. Po tom se zahtjevu neće dalje postupati ako nije primljena ispravna uplata.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Plaćanje sudske pristojbe vrši se dostavljanjem točnih podataka o plaćanju sudu. U početku bi to trebalo učiniti navođenjem relevantnih podataka u dodatku obrascu A u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti.

Plaćanje se obično vrši debitnom ili kreditnom karticom. Vjerojatno neće svi načini plaćanja navedeni u obrascu A biti dostupni na sudu kojem se podnosi zahtjev. Tužitelj bi se trebao obratiti sudu i provjeriti koji se način plaćanja može primijeniti.

Može biti moguće platiti i telefonom upotrebom kreditne kartice. Brojni sudovi imaju uređaje za kartično plaćanje, ali najprije bi se trebalo obratiti nadležnom sudu kako bi se provjerilo može li se plaćanje izvršiti na taj način.

Zahtjev za elektroničko plaćanje može se podnijeti samo ako je riječ o osobi s adresom u Ujedinjenoj Kraljevini.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Ako je zahtjev pravilno podnesen, sud tuženiku dostavlja obrazac tužbenog zahtjeva (i njemu priložene dokumente) zajedno s obrascem za odgovore u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti (obrazac C). Tužitelju se istodobno šalje obavijest o izdavanju zajedno s potvrdom o primitku uplate.

Potvrda će obično biti dimenzija 8 x 12 cm i na vrhu će biti naveden naziv suda s poštanskom adresom, a na dnu uplaćeni iznos s datumom i vremenom plaćanja.

Za više informacija vidjeti prekogranične tražbine u Europskoj uniji.

Posljednji put ažurirano: 04/05/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.