Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: bugarskidanskiestonskiengleskifrancuskilatvijskilitavskipoljskislovačkislovenskifinski već su prevedeni.
Swipe to change

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Sudski troškovi za europski postupak za sporove male vrijednosti utvrđeni su Zakonom o sudskim troškovima (Gerichtskostengesetz).

Sud nalaže plaćanje sudskih troškova na temelju računa za sudske troškove. Pristojbe je potrebno platiti pri podnošenju zahtjeva za pokretanje postupka. Međutim, tijek postupka ne ovisi o plaćanju pristojbi.

Osim podnositelja zahtjeva, svatko kome sud odredi tu obvezu ili tko na sebe preuzme odgovornost u okviru nagodbe isto je tako obvezan platiti sudske pristojbe.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Točni iznosi pristojbi navedeni su u dodatku Zakonu o sudskim troškovima (Indeks troškova – Kostenverzeichnis). Točkom 1210. Indeksa troškova propisana je pristojba po stopi od 3,0 za europski postupak za sporove male vrijednosti. U slučaju prijevremenog završetka postupka ta se pristojba smanjuje na stopu od 1,0 (točka 1211. Indeksa troškova).

Iznos pristojbe određuje se na temelju vrijednosti predmeta spora, koja je obično jednaka iznosu tražbine.

Koliko trebam platiti?

Mogući iznosi pristojbi:

Vrijednosti do
EUR

Pristojba po stopi od 3,0
EUR

Pristojba po stopi od 1,0
EUR

500,00

105,00

35,00

1000,00

159,0

53,00

1500,00

213,00

71,00

2000,00

267,00

89,00

Uz te pristojbe potrebno je platiti sve nastale troškove, uključujući troškove za usluge, svjedoke, vještake i tumače.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Sudska blagajna ( Gerichtskasse) izvršenjem će naplatiti nepodmirene pravne troškove.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Sudske pristojbe moguće je platiti bankovnom doznakom na broj računa naveden na računu za pristojbe. U doznaci je potrebno navesti referentni broj.

(a) Bankovna doznaka

Možete platiti bankovnom doznakom.

(b) Kreditna kartica

Ne možete platiti kreditnom karticom.

(c) Izravno terećenje vašeg bankovnog računa

Izravno terećenje vašeg bankovnog računa nije moguće.

(d) Ostali načini plaćanja (navedite)

Plaćanje drugim načinima nije moguće.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Tijek postupka ne ovisi o plaćanju.

Posljednji put ažurirano: 05/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.