Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka

Uvod

Pristojbe za europski postupak za sporove male vrijednosti utvrđene su Zakonom o sudskim troškovima (Gerichtskostengesetz, GKG).

Sud nalaže plaćanje pristojbi na temelju računa. Pristojbe je potrebno platiti čim se sudu podnese zahtjev kojim se pokreće postupak. Postupak će se nastaviti čak i ako troškovi nisu plaćeni u tom trenutku.

Troškove u načelu mora platiti podnositelj zahtjeva. Troškove na karaju postupka mora platiti osoba kojoj je sud naložio da ih plati ili koja je na temelju nagodbe za njih preuzela odgovornost.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Točni iznosi pristojbi navedeni su u popisu troškova (Kostenverzeichnis, KV) u prilogu Zakonu o sudskim troškovima. U točki 1210. popisa troškova propisana je pristojba po stopi od 3,0 za europski postupak za sporove male vrijednosti. U slučaju prijevremenog završetka postupka pristojba se smanjuje na stopu od 1,0 (točka 1211. popisa troškova).

Iznos pristojbe određuje se na temelju vrijednosti spora, koja je najčešće jednaka iznosu tražbine.

Koliko moram platiti?

Primjenjuju se sljedeće pristojbe:

Vrijednosti do
EUR

Pristojba po stopi od 3,0
EUR

Pristojba po stopi od 1,0
EUR

500,00

114,00

38,00

1 000,00

174,00

58,00

1 500,00

234,00

78,00

2 000,00

294,00

98,00

Uz te pristojbe potrebno je platiti sve nastale troškove, uključujući troškove za usluge, svjedoke, vještake i tumače.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako sudski troškovi nisu plaćeni, sud ih podmiruje ovrhom.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Plaćanje se mora izvršiti bankovnom doznakom na broj računa naveden na računu za pristojbe. U doznaci je potrebno navesti referentni broj.

Nije moguće platiti kreditnom karticom niti sud može ustegnuti pristojbe s računa podnositelja zahtjeva.

Ne postoji mogućnost plaćanja drugim sredstvima.

Što trebam učiniti nakon plaćanja pristojbi?

Postupak će se nastaviti čak i ako pristojbe nisu plaćene. Sud obrađuje zahtjev nakon što ga zaprimi.

Posljednji put ažurirano: 14/06/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.