Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

Uvod

Glavni je cilj uvođenja europskog postupka za sporove male vrijednosti pojednostaviti i ubrzati rješavanje prekograničnih sporova male vrijednosti u Europskoj uniji te smanjiti troškove tih postupaka među državama članicama.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Da biste sudu podnijeli zahtjev o kojem će se odlučivati u skladu s europskim postupkom za sporove male vrijednosti, potrebno je platiti sudske pristojbe u visini određenog (malog) postotka iznosa koji tužitelj potražuje. Pristojbe se moraju platiti pri podnošenju zahtjeva.

Koliko trebam platiti?

Sud određuje predmetni iznos koji je proporcionalan iznosu naknade koju tužitelj potražuje. Na primjer, ako tužitelj potražuje iznos od 5000 EUR, sudska pristojba iznosit će otprilike 65 EUR.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako sudske pristojbe nisu plaćene na vrijeme, sud po svojoj diskrecijskoj ovlasti može (a) odrediti rok u kojem tužitelj treba dostaviti odgovarajuću potvrdu o plaćanju pristojbi ili (b) odbaciti tužbeni zahtjev.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Sudske pristojbe obično se plaćaju gotovinom na mjestima određenima za plaćanje. Sudski tajnik može objasniti postupak plaćanja zainteresiranim stranama. U ovom trenutku nije moguće platiti sudske pristojbe kreditnom karticom ili prijenosom na bankovni račun.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Dokaz o plaćanju sudskih pristojbi dobiven na mjestu na kojem je pristojba plaćena prilaže se spisu predmeta zajedno sa zahtjevom.

Posljednji put ažurirano: 12/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.