Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti

Irska

Sadržaj omogućio
Irska

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Dio 9. zakonskog instrumenta br. 22 iz 2014. odnosi se na plaćanje sudskih pristojbi u pogledu dokumenata specifičnih za postupak za sporove male vrijednosti. Dio 2. zakonskog instrumenta br. 22 iz 2014. odnosi se na plaćanje sudskih pristojbi u građanskim postupcima pred okružnim sudovima koje su zajedničke obama područjima.

Sudska služba nedavno je na svojem portalu pokrenula internetsku uslugu koja korisnicima nakon izrade računa omogućuje sastavljanje i pregled tužbenog zahtjeva, plaćanje povezanih pristojbi i podnošenje zahtjeva, uključujući one u postupku za sporove male vrijednosti. Sustav je dostupan svim fizičkim i pravnim osobama.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Plaćanje pristojbi zahtijeva se pri podnošenju sljedećih dokumenata povezanih sa zahtjevima u sporovima male vrijednosti tajniku za sporove male vrijednosti:

  1. pri podnošenju početnog zahtjeva
  2. pri podnošenju obavijesti o sporu s protutužbom
  3. *** pri podnošenju obavijesti o prijedlogu za ukidanje sudske presude
  4. *** pri podnošenju obavijesti o žalbi regionalnom sudu (Circuit Court)
  5. *** pri izdavanju sudskog poziva u obliku naloga da se osoba pojavi pred sudom i svjedoči (sub poena ad testificandum) ili naloga da sudu preda određene dokumente (sub poena duces tecum) (pozivi svjedocima).

*** Ti dokumenti nisu navedeni u dijelu 9. zakonskog instrumenta br. 22 iz 2014., ali jesu u dijelu 2. zakonskog instrumenta br. 22 iz 2014.

Koliko trebam platiti?

Stavka

1.

Pristojba

2.

Dokument na koji se stavlja pečat

3.

Podnošenje zahtjeva tajniku za sporove male vrijednosti

25,00 EUR

Zahtjev ili kartica za sudske pristojbe

Podnošenje obavijesti o sporu s protutužbom tajniku za sporove male vrijednosti

25,00 EUR

Obavijest ili kartica za sudske pristojbe

Podnošenje obavijesti o prijedlogu za ukidanje sudske presude

15,00 EUR

Obavijest ili kartica za sudske pristojbe

Podnošenje obavijesti o žalbi regionalnom sudu

25,00 EUR

Obavijest ili kartica za sudske pristojbe

Izdavanje sudskog poziva u obliku naloga sub poena ad testificandum ili naloga sub poena duces tecum (pozivi svjedocima)

15,00 EUR

Izvornik poziva

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako se sudska pristojba ne plati pri podnošenju zahtjeva, dokument se vraća tužitelju i od njega se traži plaćanje pristojbe.

Ako se sudska pristojba ne plati pri podnošenju obavijesti o sporu s protutužbom, dokument se pregledava kako bi se ocijenilo je li protutužba tuženika valjana. Ako JEST, dokument se vraća tuženiku i od njega se traži plaćanje pristojbe. Ako NIJE, dokument se vraća tuženiku uz obrazloženje zašto njegova protutužba nije valjana. Tuženiku se na raspolaganje stavlja novi obrazac obavijesti o sporu kako bi ga mogao ispuniti i vratiti tajniku za sporove male vrijednosti.

Ako se sudska pristojba ne plati pri podnošenju obavijesti o prijedlogu za ukidanje sudske presude u određenom roku, predsjedavajućeg suca obavijestit će se o toj činjenici na datum podnošenja zahtjeva. Može se izdati odluka kako bi se sucu lokalnog suda skrenula pozornost na obvezu izvršenja na dnu izvorne presude izdane u odsutnosti.

Ako se sudska pristojba ne plati pri podnošenju obavijesti o žalbi regionalnom sudu, spis predmeta neće se proslijediti regionalnom sudu. Može se izdati odluka kako bi se sucu lokalnog suda skrenula pozornost na obvezu izvršenja u podnožju izvorne odluke koju je donio sud.

Ako se sudska pristojba ne plati pri izdavanju sudskog poziva u obliku naloga sub poena ad testificandum ili naloga sub poena duces tecum (pozivi svjedocima), ti će se pozivi smatrati nevažećima.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Pristojbe se mogu platiti u pisarnici bilo kojeg okružnog suda na sljedeće načine:

gotovinom ili čekom / poštanskom doznakom / bankovnom mjenicom, uz navođenje glavnog tajnika suda kao primatelja plaćanja.

Pristojbe se mogu platiti i slanjem čeka / poštanske doznake / bankovne mjenice nadležnom uredu okružnog suda, uz navođenje glavnog tajnika suda kao primatelja plaćanja.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Pri izvršavanju plaćanja u pisarnici okružnog suda zadržite potvrdu koju ste dobili od sudskog službenika i podnesite dokumente potvrđene pečatima tajniku za sporove male vrijednosti.

Ako pristojbu plaćate slanjem čeka, poštanske doznake ili bankovne mjenice uz navođenje glavnog tajnika suda kao primatelja plaćanja, zadržite presliku potvrde o plaćanju i izvornu potvrdu o slanju. One će vam biti potrebne ako sud bude zahtijevao dokaz o plaćanju.

Kada ured za sporove male vrijednosti zaprimi uplatu za bilo koji dokument, ured će otisnuti potrebne pečate na taj dokument i zadržati potvrdu o plaćenoj pristojbi u spisu.

Posljednji put ažurirano: 18/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.