Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti

Italija

Sadržaj omogućio
Italija

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko ću platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Pravila o troškovima postupka utvrđena su Konsolidiranim zakonom o sudskim troškovima (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) koji je sadržan u Predsjedničkom dekretu br. 115 od 30. svibnja 2002. (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115).

Koje se pristojbe primjenjuju?

U parničnim postupcima svaka stranka snosi troškove vlastitih dokumenata i pismena potrebnih za provedbu postupka ako je njihovo plaćanje propisano zakonom ili ako sud to zahtijeva od stranaka (članak 8. Konsolidiranog zakona o sudskim troškovima, Predsjednički dekret br. 115/2002).

Pristojbe u parničnim postupcima:

  • standardna pristojba za pokretanje postupka
  • pristojbe za usluge
  • pristojbe za preslike.

Koliko ću platiti?

Iznosi koje treba platiti utvrđeni su člankom 13. i člankom 30. Predsjedničkog dekreta br. 115/2002 s obzirom na standardnu pristojbu odnosno predujam za pokrivanje troškova usluga na zahtjev suda.

Pristojbe za preslike uređene su člancima 267. i dalje Predsjedničkog dekreta br. 115/2002 te su navedene u tablicama 6., 7. i 8. priloženima tom dekretu.

U skladu s člankom 46. Zakona br. 374/1991 o osnivanju ureda mirovnih sudaca (Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace) [u Italiji mirovni suci imaju pravne kvalifikacije], za pismena i presude u sporovima vrijednosti do 1033 EUR plaća se samo standardna pristojba.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

U slučaju neplaćanja, sud ili društvo za naplatu dugova (ugovor s društvom Equitalia Giustizia SpA) dostavlja obavijest o plaćanju s uputama o načinima plaćanja standardne pristojbe (članak 248. Predsjedničkog dekreta br. 115/2002).

U slučaju neplaćanja pristojbi za preslike i iznosa predviđenog člankom 30. Predsjedničkog dekreta br. 115/2002, sud može odbiti primiti pismeno (članak 285. Predsjedničkog dekreta br. 115/2002).

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Ako se plaćanje obavlja u Italiji putem poštanskog računa, potrebno je upotrijebiti obrazac F23 ili biljege kupljene u ovlaštenim trafikama i maloprodajnim trgovinama.

Plaćanja iz inozemstva treba izvršiti bankovnim prijenosom.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Nakon plaćanja potrebno je sudu dostaviti odgovarajuću potvrdu kao dokaz plaćanja.

Posljednji put ažurirano: 18/01/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.