Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti

Litva

Sadržaj omogućio
Litva

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Sudska pristojba u iznosu utvrđenom u članku 80. stavku 1. točki 1. litavskog Zakona o parničnom postupku (Civilinio proceso kodeksas) naplaćuje se u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti.

U skladu s Rezolucijom br. 1240 Vlade Republike Litve od 27. listopada 2011. o odobrenju Pravila za izračun, plaćanje, prijeboj i otplatu sudskih pristojbi ta se pristojba može platiti i elektroničkim putem.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Sudska se pristojba plaća u iznosu navedenom u sljedećem odlomku.

Koliko trebam platiti?

Plaća se 3% iznosa tražbine, ali ne manje od 50 LTL. Ako se postupovni dokumenti i njihovi prilozi sudu podnesu samo u elektroničkom obliku, naplaćuje se iznos od 75% iznosa sudske pristojbe koja se primjenjuje na navedeni postupovni dokument, no ne manje od 10 LTL.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Podnositelj zahtjevu mora priložiti dokumente i druge dokaze na kojima temelji svoje tražbine, kao i dokaz o plaćanju sudske pristojbe.

U slučaju da sudska pristojba nije plaćena, sud nalaže njezino plaćanje u odgovarajućem roku, koji ne smije biti kraći od sedam dana. Nalog se upućuje najkasnije idući radni dan od njegova izdavanja.

Ako stranka koja podnosi postupovni dokument postupi u skladu s nalozima suda u navedenom roku, smatra se da je postupovni dokument podnesen na dan kad je prvi put predan sudu. U protivnom se smatra da postupovni dokument uopće nije podnesen te sudac u roku od najviše pet radnih dana od isteka roka za postupanje u skladu s nalogom nalaže vraćanje postupovnog dokumenta i svih priloga osobi koja ga je podnijela.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Sudska se pristojba plaća na račun za proračunske prihode Državnog poreznog inspektorata pri Ministarstvu financija na način koji odabere platitelj (e-bankarstvom, gotovinom, bankovnom doznakom itd.).

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Dokaz o plaćanju sudske pristojbe podnosi se u obliku platnog naloga ili drugog dokaza o plaćanju, koji mora sadržavati sljedeće informacije:

  1. ime i prezime te osobni identifikacijski broj platitelja (za pravne osobe: naziv društva i identifikacijski broj društva)
  2. ime i prezime te osobni identifikacijski broj druge stranke (tuženika, dužnika itd.) (za pravne osobe: naziv društva i identifikacijski broj društva)
  3. datum plaćanja
  4. oznaku plaćanja
  5. plaćeni iznos
  6. svrhu plaćanja (navesti „sudska pristojba” te naziv suda pred kojim se postupak pokreće).

U slučaju da sudsku pristojbu plaća zastupnik stranke (odvjetnik, odvjetnički vježbenik ili druga osoba koja zastupa interese stranke), platni nalog ili drugi dokaz o plaćanju uz prethodno navedene informacije treba sadržavati i ime, prezime te osobni identifikacijski broj (za pravne osobe: naziv i identifikacijski broj društva) stranke koju zastupa.

Ako je sudska pristojba plaćena elektroničkim putem, nije potrebno dostaviti dokumente kojima se potvrđuje plaćanje.

Posljednji put ažurirano: 07/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.