Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Koje se pristojbe primjenjuju?

Ne postoje fiksne pristojbe za pokretanje postupka pred građanskim sudom (saisine du juge civil), osim troškova dostave pismena i pravnog zastupanja. U načelu se ne plaćaju nikakve pristojbe na razini građanskog suda. Nakon donošenja presude mogu nastati naknadni troškovi povezani s izvršenjem odluke na zahtjev stranke koja je dobila spor.

Posljednji put ažurirano: 15/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.