Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti

Malta

Sadržaj omogućio
Malta

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Sudske pristojbe koje se primjenjuju na taj postupak sljedeće su:

Tarifa A Drugog priloga Podzakonskom aktu 380.01, Pravilnik suda za sporove male vrijednosti

članak 2. Tarife B glave 12. Zakona Malte, Zakon o organizaciji i parničnom postupku.

Plaćanje upisnih pristojbi ne može se izvršiti elektronički.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Obrazac A – Obrazac tužbenog zahtjeva

Obrazac C – Obrazac za odgovore

Obrazac D – Potvrda o odluci u europskom postupku za sporove male vrijednosti

Koliko trebam platiti?

Obrazac A – Obrazac tužbenog zahtjeva: upisna pristojba u iznosu od 40,00 EUR i 7,20 EUR za obavješćivanje svakog tuženika

Obrazac C – Obrazac za odgovore: upisna pristojba u iznosu od 25,00 EUR i 7,20 EUR za obavješćivanje

Obrazac D – Potvrda o odluci u europskom postupku za sporove male vrijednosti: upisna pristojba u iznosu od 20,00 EUR

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Obrazac se ne obrađuje dok se ne izvrši plaćanje.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Sudske pristojbe uplaćuju se na sljedeći bankovni račun:

Ime/naziv vlasnika računa

MALTA GOVERNMENT CASHIER

IBAN (međunarodni broj bankovnog računa)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Nacionalna oznaka banke

SORT CODE 01100

Broj računa

40001EUR-CMG5-001-H

BIC/SWIFT

MALTMTMT

Naziv banke

CENTRAL BANK OF MALTA

Adresa banke

CASTILLE PLACE

VALLETTA

REPUBLIKA MALTA

Valuta računa

EUR

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Trebate dostaviti potvrdu o plaćanju koju je izdala banka preko koje ste izvršili transakciju.

Posljednji put ažurirano: 04/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.