Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti

Malta

Sadržaj omogućio
Malta

Uvod

U nastavku se navode sudske pristojbe koje se primjenjuju na ovaj postupak:

tarifa A drugog priloga supsidijarnom zakonodavstvu 380.01, Pravilnik suda za sporove male vrijednosti

članak 2. tarife B poglavlja 12. Zakona Malte, Zakon o organizaciji i parničnom postupku.

Plaćanje pristojbi za upis ne može se izvršiti elektroničkim putem.

Koje su pristojbe primjenjive?

Obrazac A – Obrazac tužbe

Obrazac C – Obrazac odgovora na tužbu

Obrazac D – Potvrda o odluci u europskom postupku za sporove male vrijednosti

Koliko trebam platiti?

Obrazac A – Obrazac tužbe: pristojba za upis u iznosu od 40,00 EUR i 7,20 EUR za obavijest svakom tuženiku

Obrazac C – Obrazac odgovora na tužbu: pristojba za upis u iznosu od 25,00 EUR i 7,20 EUR za obavijest

Obrazac D – Potvrda o odluci u europskom postupku za sporove male vrijednosti: pristojba za upis u iznosu od 20,00 EUR

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Obrazac se ne obrađuje dok se plaćanje ne izvrši.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Sudske pristojbe možete platiti na sljedeći bankovni račun:

ime vlasnika računa

COURT SERVICES AGENCY (Agencija za sudsku administraciju)

IBAN (međunarodni broj bankovnog računa)

MT94VALL22013000000050011428265

nacionalni broj banke

OZNAKA BANKE 22013

broj računa

50011428265

BIC/SWIFT kôd

VALLMTMT

ime banke

BANK OF VALLETTA

adresa banke

VALLETTA BRANCH
REPUBLIC STREET
VALLETTA

valuta računa

EURO

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Dostavite potvrdu o plaćanju koju izdaje banka preko koje je izvršena transakcija.

Posljednji put ažurirano: 05/10/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.