Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti

Nizozemska

Sadržaj omogućio
Nizozemska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Tužbeni zahtjevi u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti (Uredba (EZ) br 861/2007 koja je stupila na snagu 1. siječnja 2009.) podnose se s pomoću obrasca A sudu koji je nadležan u skladu s uobičajenim pravilima o nadležnosti ratione loci. Europski postupak za sporove male vrijednosti namijenjen je pojednostavnjivanju i ubrzavanju naplate prekograničnih tražbina koje ne premašuju 5000 EUR. Uredba se primjenjuje u svim državama članicama EU-a osim u Danskoj.

Europski postupak za sporove male vrijednosti na raspolaganju je strankama u sporu kao alternativa postojećim postupcima u skladu s pravom država članica. Sudska odluka donesena u europskom postupku za sporove male vrijednosti priznata je i izvršiva u drugoj državi članici bez potrebe za proglašenjem izvršivosti i bez ikakve mogućnosti osporavanja njezina priznavanja.

Za postupak za sporove male vrijednosti sastavljeni su standardni obrasci na svim jezicima EU-a. Postupak započinje ispunjavanjem obrasca A. Uz obrazac je potrebno priložiti svu relevantnu dokumentaciju kao što su potvrde i računi.

Jedini razlog za odbijanje izvršenja sudske odluke u drugoj državi članici jest da je ona proturječna drugoj sudskoj odluci koja je donesena u toj drugoj državi članici i koja se odnosi na iste stranke. Izvršenje se provodi u skladu s nacionalnim pravilima i postupcima države članice u kojoj se sudska odluka izvršava.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Iznos sudskih pristojbi ovisi o iznosu tražbine ili zahtjeva. Vidjeti i odjeljak „Koliko trebam platiti?”

Koliko trebam platiti?

Iznosi pristojbi za 2019. sljedeći su:

Vrsta ili iznos tražbine ili zahtjeva

Sudske pristojbe za pravne osobe

Sudske pristojbe za fizičke osobe

Sudske pristojbe za osobe slabijeg imovinskog stanja

Predmeti povezani s tražbinom ili zahtjevom:

– neodređenog iznosa ili

– u iznosu od najviše

500 EUR

121 EUR

81 EUR

81 EUR

Predmeti povezani s tražbinom ili zahtjevom čiji je iznosu veći od

500 EUR, ali manji od 12 500 EUR

486 EUR

231 EUR

81 EUR

Za više informacija vidjeti Nizozemski pravosudni sustav i Nizozemski Odbor za pravnu pomoć.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Sudske pristojbe moraju se platiti unaprijed. Ako se plaćanje ne izvrši u roku od jednog mjeseca, predmet će se odbaciti i neće se obrađivati.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Dostavljeni račun može se platiti prijenosom (elektroničkim ili na neki drugi način).

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Nakon plaćanja slijedi obavješćivanje tuženika, od kojeg se traži da ispuni i vrati obrazac za odgovore.

Druge poveznice

Uredba (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti

Obrazac A

Nizozemski pravosudni sustav

Nizozemski Odbor za pravnu pomoć

Posljednji put ažurirano: 13/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.