Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti

Portugal

Sadržaj omogućio
Portugal

Uvod

U portugalskom zakonodavstvu o sudskim pristojbama (Uredba o troškovima postupaka (Regulamento das Custas Processuais)) ne postoje posebne odredbe o sporovima u smislu Uredbe (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti. To znači da se primjenjuju opća pravila iz Uredbe o troškovima postupaka u kojima se u obzir uzimaju vrijednost i složenost predmetnog spora.

Koje su pristojbe primjenjive?

  • U predmetima u kojima je vrijednost tražbine do 2 000,00 EUR: 102 EUR (1 obračunska jedinica).
  • U predmetima u kojima je vrijednost tražbine od 2 000,00 do 5 000,00 EUR: 204 EUR (2 obračunske jedinice).

Ako se ocijeni da je predmet vrlo složen, sudac može odlučiti primijeniti sljedeće pristojbe:

  • u predmetima u kojima je vrijednost tražbine do 2 000,00 EUR: 153 EUR (1,5 obračunska jedinica)
  • u predmetima u kojima je vrijednost tražbine od 2 000,00 do 5 000,00 EUR: 306 EUR (3 obračunske jedinice).

(Članak 6. stavci 1. i 5. Uredbe o troškovima postupaka, odobrene Uredbom sa zakonskom snagom (Decreto-Lei) br. 34/2008 od 26. veljače 2008., kako je posljednje izmijenjena.)

Ako tuženik, na temelju članka 17. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1896/2006, u skladu s postupkom za europski platni nalog uloži prigovor i postupak se nastavi, iznos koji je, u slučaju tužitelja, plaćen u skladu s tim postupkom smanjuje se za iznos troškova postupka u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti.

Taj se iznos može smanjiti za 102 EUR (1 obračunska jedinica) ili 153 EUR (1,5 obračunska jedinica). (Članak 7. stavak 6. Uredbe o troškovima postupaka, odobrene Uredbom sa zakonskom snagom br. 34/2008 od 26. veljače 2008., kako je posljednje izmijenjena)

Ako postoji protutužba (u tom se slučaju vrijednost tražbina u oba spora zbraja u svrhu izračuna troškova, što može rezultirati predmetima kod kojih je ukupna vrijednost tražbine do 10 000,00 EUR), troškovi predmeta u kojima je vrijednost tražbine od 8 000,01 do 10 000,00 EUR iznose 3 obračunske jedinice (306,00 EUR) ili 4,5 obračunske jedinice (459,00 EUR) za vrlo složene predmete. U predmetima u kojima je vrijednost tražbine od 5 000,01 do 8 000,00 EUR troškovi iznose 2 obračunske jedinice (204,00 EUR) ili 3 obračunske jedinice (306,00 EUR) za vrlo složene predmete (članak 11. Uredbe o troškovima postupaka, odobrene Uredbom sa zakonskom snagom br. 34/2008 od 26. veljače 2008., kako je posljednje izmijenjena, u vezi s člankom 145. stavkom 5., člankom 530. stavkom 2., člankom 299. stavcima 1. i 2. i člankom 297. stavkom 2. Zakona o parničnom postupku (Código de Processo Civil)).

Koliko trebam platiti?

Vidjeti prethodni odgovor.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

U skladu s člankom 642. Zakona o parničnom postupku tajništvo suda opomenut će vas da neplaćeno dugovanje podmirite u roku od 10 dana zajedno s dodatnom novčanom kaznom u iznosu od 1 do 5 obračunskih jedinica. Ako u navedenom roku od 10 dana ne dostavite dokaz o plaćenim sudskim pristojbama i novčanoj kazni, sud će naložiti povlačenje tužbe, zahtjeva ili žalbe koju ste podnijeli.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Bankovnom doznakom.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

U skladu s člankom 22. Provedbene odluke ministra (Portaria) br. 419-A/2009 od 17. travnja 2009., podnosite potvrdu o plaćanju ili neki drugi dokaz zajedno s odgovarajućim podneskom ili zahtjevom, ako nije drukčije propisano Provedbenom uredbom ministra br. 280/2013 od 26. kolovoza 2013.

Posljednji put ažurirano: 18/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.