Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti

Škotska

Sadržaj omogućio
Škotska

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

U Škotskoj su sudske pristojbe za europski postupak za sporove male vrijednosti uređene:

  • Uredbom o pristojbama lokalnih sudova iz 2018., Škotski zakonski instrument br. 2018/481, kako je izmijenjen
  • Uredbom o izmjeni pristojbi lokalnih sudova iz 2018., Škotski zakonski instrument br. 2018/194.

Dodatak 2. dio II. točke 16. i 38. primjenjuju se na europske sporove male vrijednosti od 1. travnja 2019.

Dodatak 3. dio II. točke 16. i 38. primjenjuju se na europske sporove male vrijednosti od 1. travnja 2020.

Elektroničko plaćanje pristojbi nije moguće.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Pri podnošenju zahtjeva za pokretanje europskog postupka za sporove male vrijednosti upotrebom obrasca A iz Uredbe (EZ) br. 861/2007 plaća se jedna pristojba koja obuhvaća sve sudske postupke.

To uključuje trošak dostave pismena poštom, ali može se naplatiti dodatna pristojba ako dostavu tuženiku mora izvršiti službenik lokalnog suda.

Za podnošenje odgovora na zahtjev na obrascu C ne naplaćuje se pristojba.

Zastupanje po odvjetniku obično nije potrebno i pristojba ne uključuje odvjetničke pristojbe.

Koliko trebam platiti?

Za pokretanje europskog postupka za sporove male vrijednosti na sudu trenutačno se naplaćuju sljedeće pristojbe:

  • ako je riječ o iznosima od najviše 300 GBP ili 250 EUR, potrebno je platiti pristojbu od 19 GBP
  • za sve druge europske sporove male vrijednosti potrebno je platiti pristojbu od 104 GBP.

Ako dostavu pismena tuženiku mora izvršiti službenik lokalnog suda, naplaćuje se dodatna administrativna pristojba u iznosu od 13 GBP uvećana za troškove dostave koju izvršava službenik lokalnog suda.

U skladu s člankom 8. Uredbe o pristojbama lokalnih sudova iz 2018., Škotski zakonski instrument br. 2018/481 kako je izmijenjen, stranka može imati pravo na oslobođenje od plaćanja pristojbe, na primjer ako ima pravo na određene državne naknade ili na građansku pravnu pomoć.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako pristojba nije plaćena, u skladu s točkom 3. Uredbe o pristojbama lokalnih sudova iz 2018., Škotski zakonski instrument br. 2018/481 kako je izmijenjen, sud ne prihvaća zahtjev i nije obvezan postupati.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Sudske pristojbe mogu se platiti na sljedeće načine:

  • čekovima – primatelj plaćanja The Scottish Courts and Tribunals Service (Škotska služba sudova i tribunala)
  • debitnom ili kreditnom karticom – provjerite koje kartice prihvaća odgovarajući sud te može li se plaćanje izvršiti telefonom
  • poštanskim nalogom – primatelj plaćanja The Scottish Courts and Tribunals Service (Škotska služba sudova i tribunala)
  • gotovinom – ako plaćate poštom, ne preporučuje se plaćanje gotovinom.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Sud nakon uplate prihvaća podnošenje dokumenata koji čine zahtjev na obrascu A iz Uredbe (EZ) br. 861/2007. Dokumente i uplatu trebalo bi poslati ili donijeti na sud istodobno. Sud će zatim kao sljedeću radnju u postupku dati ili poslati obrazac B ili obrazac 1 ili će tuženiku dostaviti obrazac A. Ne zahtijeva se dokaz o plaćanju.

Posljednji put ažurirano: 04/05/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.