Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti

Slovenija

Sadržaj omogućio
Slovenija

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Sudske pristojbe primjenjive u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti navedene su u slovenskom Zakonu o sudskim pristojbama (Zakon o sodnih taksahUradni list RS (Službeni list Republike Slovenije) br. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – odluka Ustavnog suda, 19/15 – odluka Ustavnog suda, 30/16 i 10/17 – ZPP-E (Zakon o izmjeni Zakona o parničnom postupku); dalje u tekstu „Zakon o sudskim pristojbama” – ZST-1), općem pravnom aktu o sudskim pristojbama.

Zakonom o sudskim pristojbama (članak 6.) pruža se pravna osnova za plaćanje sudskih pristojbi gotovinom, elektroničkim novcem i drugim valjanim sredstvima plaćanja, što se primjenjuje i na plaćanje pristojbi u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti. Sudske pristojbe u praksi se mogu platiti elektronički, upotrebom usluga pojedinih banaka za internetsko plaćanje.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Kada je riječ o europskom postupku za sporove male vrijednosti, jednokratna sudska pristojba primjenjuje se na cijeli postupak. Sudsku pristojbu obvezan je platiti tužitelj, a plaćanje mora izvršiti u trenutku podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka na sudu.

Koliko trebam platiti?

Iznos sudske pristojbe u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti koji tužitelj mora platiti pri podnošenju zahtjeva za pokretanje postupka na sudu ovisi o vrijednosti tražbine:

 • ako je vrijednost tražbine manja od 300 EUR, pristojba iznosi 54 EUR
 • ako vrijednost tražbine iznosi od 301 EUR do 600 EUR, pristojba iznosi 78 EUR
 • ako vrijednost tražbine iznosi od 601 EUR do 900 EUR, pristojba iznosi 102 EUR
 • ako vrijednost tražbine iznosi od 901 EUR do 1200 EUR, pristojba iznosi 126 EUR
 • ako vrijednost tražbine iznosi od 1201 EUR do 1500 EUR, pristojba iznosi 150 EUR
 • ako vrijednost tražbine iznosi od 1501 EUR do 2000 EUR, pristojba iznosi 165 EUR
 • ako vrijednost tražbine iznosi od 2001 EUR do 2500 EUR, pristojba iznosi 180 EUR
 • ako vrijednost tražbine iznosi od 2501 EUR do 3000 EUR, pristojba iznosi 195 EUR
 • ako vrijednost tražbine iznosi od 3001 EUR do 3500 EUR, pristojba iznosi 210 EUR
 • ako vrijednost tražbine iznosi od 3501 EUR do 4000 EUR, pristojba iznosi 225 EUR
 • ako vrijednost tražbine iznosi od 4001 EUR do 4500 EUR, pristojba iznosi 240 EUR
 • ako vrijednost tražbine iznosi od 4501 EUR do 5000 EUR, pristojba iznosi 255 EUR.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako tužitelj ne plati sudsku pristojbu na vrijeme, sud svejedno provodi postupak, a sudska pristojba se, prema potrebi, prisilno naplaćuje.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Zakonom o sudskim pristojbama (članak 6.) pruža se pravna osnova za plaćanje sudskih pristojbi gotovinom, elektroničkim novcem i drugim valjanim sredstvima plaćanja, što se primjenjuje i na plaćanje pristojbi u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti.

Sudske pristojbe u praksi se mogu platiti elektronički, upotrebom usluga pojedinih banaka za internetsko plaćanje, ili se mogu platiti izravno kod pružatelja platnih usluga ili na blagajni suda (gotovinom ili upotrebom terminala POS).

Svaka banka ima vlastitu uslugu za internetsko plaćanje za izvršavanje elektroničkih plaćanja.

Obveznik plaćanja može sudsku pristojbu platiti unaprijed, odnosno pri podnošenju zahtjeva za pokretanje postupka sudu, ili može podnijeti zahtjev sudu i pričekati da mu sud pošalje nalog za plaćanje s odgovarajućim iznosom i svim drugim potrebnim podacima za plaćanje.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Ako je sudska pristojba plaćena uz navođenje odgovarajućeg referentnog broja (koji sud priopćuje obvezniku plaćanja putem naloga za plaćanje), obveznik plaćanja ne mora sudu dostavljati dokaz o plaćanju. U takvim slučajevima sud dobiva obavijest o uplati putem posebnog sustava elektroničkog bankarstva (UJPnet) u kojem se pojedinačna plaćanja raspoznaju na temelju pripadajućeg referentnog broja.

Međutim, ako je sudska pristojba plaćena bez navođenja odgovarajućeg referentnog broja, obveznik plaćanja sudu mora dostaviti dokaz o plaćanju. Nisu propisani posebni formalni uvjeti u pogledu valjanosti takvog dokaza. Na temelju tog dokaza sud prema potrebi provjerava plaćanje sudske pristojbe putem platforme UJPnet (posebice ako sudska pristojba nije plaćena na blagajni suda).

Posljednji put ažurirano: 06/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.