Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

„Pristojba za podnošenje zahtjeva naplaćuje se u iznosu navedenom u nastavku kad se pokreće bilo koji od sljedećih postupaka.

Kategorija A …………………………………900 SEK (1) /…/ građanski sporovi iz Uredbe (EZ) br. 861/2007 od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti” (Prilog Uredbi (1987:452) o pristojbama na općim sudovima).

Pristojba za podnošenje zahtjeva plaća se sudu kojem se podnosi zahtjev. Trenutačno nije moguće platiti pristojbu elektroničkim putem na internetskim stranicama.

(1) Taj se iznos primjenjuje od 1. srpnja 2014.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Samo se jedna vrsta pristojbi primjenjuje na postupak za sporove male vrijednosti, a plaća se pri podnošenju zahtjeva sudu. Nikakve se druge pristojbe ne naplaćuju za postupak ili postupovne mjere.

Koliko trebam platiti?

Pristojba za podnošenje zahtjeva iznosi 900 SEK od 1. srpnja 2014., a riječ je o ukupnom iznosu za cijeli postupak.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako ne platite pristojbu za podnošenje zahtjeva nakon što zaprimite obavijest o tome da trebate dovršiti podnošenje zahtjeva uplatom, predmet će se odbaciti i sud neće razmatrati vaš zahtjev. Nakon takvog odbacivanja može se podnijeti novi zahtjev u pogledu istog predmeta.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Pristojbu možete platiti putem usluge elektroničkog plaćanja.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Nakon plaćanja ne morate ništa učiniti te u načelu ne morate dostaviti dokaz o plaćanju. Sud povezuje izvršene uplate sa zahtjevima koji su mu podneseni. Kako bi se vaš zahtjev mogao jednostavnije povezati s uplatom, svakako pri plaćanju navedite svoje puno ime i prezime te puno ime i prezime druge stranke. Uvijek sačuvajte potvrdu o uplati jer se na temelju nje može pronaći odgovarajuća uplata bude li to potrebno.

Posljednji put ažurirano: 05/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.