A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

Ausztria

Az oldal az ausztriai bírósági illetékekről ad tájékoztatást

Tartalomszolgáltató:
Ausztria

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

A kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK rendelet az eljárást megindító iratra keresetként (Klage) hivatkozik, akárcsak a nemzeti jog. A bírósági illetékekre vonatkozó osztrák jog ezért nem tartalmaz az említett rendelet szerinti keresetekre vonatkozó külön nemzeti rendelkezést. A keresetre és az azt követő elsőfokú eljárásra a bírósági illetékekről szóló osztrák törvény (Gerichtsgebührengesetz) valamennyi nemzeti polgári eljárásra alkalmazandó 1. illetéktáblázatban (Tarifpost 1) foglaltak vonatkoznak.

Milyen illetéket kell fizetnem?

A kis értékű követelések európai eljárásában érvényesített követelésekkel kapcsolatos eljárásokban első fokon a bírósági illetékekről szóló törvény 1. illetéktáblázatát kell alkalmazni a bírósági illetékekről szóló törvény 1. illetéktáblázatához fűzött megjegyzések 1. pontjával összhangban. Ezt az átalányilletéket az eljárás befejezésétől függetlenül meg kell fizetni. Az illeték csak akkor mérsékelhető, ha a keresetet azonnal visszavonják vagy elutasítják annak az ellenérdekű fél részére történő kézbesítése előtt (az illeték mérséklése annak egynegyedére, a bírósági illetékekről szóló törvény 1. illetéktáblázatához fűzött megjegyzések 3. pontja), vagy amennyiben az ügy az első tárgyaláson jogilag érvényes egyezséggel zárul (az illeték a felére csökken; a bírósági illetékekről szóló törvény 1. illetéktáblázatához fűzött megjegyzések 2. pontja) A bírósági illetékek osztrák rendszerében csak az eljárást megindító kérelem (a jelen esetben a kis értékű követelések európai eljárásában indított kereset) után kell illetéket fizetni az elsőfokú polgári eljárásban. Nem kell további bírósági illetékeket fizetni az elsőfokú eljárást további szakaszaiért.

A bírósági illetékekről szóló törvény 2. §-a 1. pontjának a) alpontja szerint az illetékfizetési kötelezettség a kis értékű követelések európai eljárásában a kereset bíróságnál történő előterjesztésekor keletkezik. Ha a keresetet később kiterjesztik, az illetékfizetési kötelezettség az írásbeli beadványok benyújtásakor keletkezik. Tárgyalás során az illetékfizetési kötelezettség a kereset kiterjesztésének vagy a kereset tárgyán túlterjeszkedő egyezség jegyzőkönyvbe vételével keletkezik. Az illetéket ekkor kell megfizetni. A bírósági illetékek megfizetése alóli mentesség iránti kérelmeket legkésőbb szintén ezen időpontban kell előterjeszteni költségmentesség (Verfahrenshilfe) iránti kérelem útján, amennyiben fennállnak annak feltételei.

A rendelet 18. cikke szerinti felülvizsgálati kérelmek díjmentesek.

Mennyit kell fizetni?

Az elsőfokú eljárásokért fizetendő bírósági illetékeket a kereset tárgyának értékétől (a keresetben vagy később a keresetkiterjesztésben megjelölt vitatott összegtől) és a felek számától függően kell kiszámítani. Szemléltetésül lásd alább a bírósági illetékekről szóló törvény 1. illetéktáblázata szerinti díjak teljes táblázatát (2017. augusztus 1-jén hatályos változat; kattintson ide a bírósági illetékekről szóló törvény jelenlegi szövegéért):

1. illetéktáblázat

A kereset tárgyának értéke

Fizetendő illeték


nem több mint

150 EUR


23 EURtöbb mint

150 EUR, de nem több mint

300 EUR

45 EURtöbb mint

300 EUR, de nem több mint

700 EUR

64 EURtöbb mint

700 EUR, de nem több mint

2 000 EUR

107 EURtöbb mint

2 000 EUR, de nem több mint

3 500 EUR

171 EURtöbb mint

3 500 EUR, de nem több mint

7 000 EUR

314 EURtöbb mint

7 000 EUR, de nem több mint

35 000 EUR

743 EURtöbb mint

35 000 EUR, de nem több mint

70 000 EUR

1 459 EURtöbb mint

70 000 EUR, de nem több mint

140 000 EUR

2 919 EURtöbb mint

140 000 EUR, de nem több mint

210 000 EUR

4 380 EURtöbb mint

210 000 EUR, de nem több mint

280 000 EUR

5 840 EURtöbb mint

280 000 EUR, de nem több mint

350 000 EUR

7 299 EURtöbb mint

350 000 EUR


a vitatott összeg 1,2%-a plusz 3 488 EUR

Kettőnél több fél esetén 10% és 50% közötti pótdíj számítható fel a több fél miatt a bírósági illetékekről szóló törvény 19a. §-a alapján.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Késedelmes fizetés esetén rögzített, 22 EUR összegű bírságot kell fizetni (2017. augusztus 1-jei helyzet) a bírósági illetékekről szóló törvény 31. §-a alapján. A bírósági illeték késedelmes megfizetése azonban nincs hatással a polgári eljárás lefolytatására. A bírósági eljárások függetlenek a bírósági illetékek megfizetésétől; azokat teljesen független módon folytatják le.

A bírósági illetékek igazságügyi hatóság általi behajtását a bíróságoknak fizetendő összegek behajtásáról szóló osztrák törvény (Gerichtliches Einbringungsgesetz) szabályozza. Ha a nemfizetés következményeként az igazságügyi hatóságnak fizetési megbízást (a bírósági illetékek behajtására szolgáló végrehajtható okiratot) kell kibocsátania a bíróságoknak fizetendő összegek behajtásáról szóló törvény 6a. §-a alapján, (2014. január 1-jétől) 8 EUR pótdíjat számítanak fel.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A fizetési módot a bírósági illetékekről szóló törvény 4. §-a szabályozza. A 4. § szerint az illetékek befizethetők ATM-funkcióval rendelkező bankkártyával vagy hitelkártyával, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság számlájára történő befizetéssel vagy banki átutalással, illetve ugyanezen a bíróságon készpénzzel. A bíróság folyószámlájának adatai megtalálhatók a Szövetségi Igazságügyi Minisztérium honlapján, a „Bíróságok” (Gerichte) fülön.

Ezenkívül minden illeték befizethető közvetlen beszedés útján is, ha a bíróság (vagy – általánosságban – az osztrák igazságszolgáltatási rendszer) felhatalmazást kapott a bírósági illetékeknek az illetékek befizetésére köteles fél által bejelentett számláról történő beszedésére és azok bírósági számlán történő elhelyezésére. Ebben az esetben a kérelemnek (a kis értékű követelések európai eljárásában előterjesztett keresetnek) meg kell jelölnie azt a számlát, amelyről az illetékeket be kell szedni, és felhatalmazást kell adnia a megterhelésre például a „Gebühreneinzug!” vagy „AEV!” kifejezés feltüntetésével. Korlátozott felhatalmazáshoz a kérelemben a maximálisan beszedhető összeg is megjelölhető (a közvetlen beszedésről szóló rendelet [Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung] 5. és 6. §-a).

Ha a kis értékű követelések európai eljárásában az osztrák e-igazságügyi rendszer (Elektronischer Rechtsverkehr, ERV) útján kerül sor a kereset előterjesztésére, az illetékeket közvetlen beszedés útján kell befizetni. Ebben az esetben nem határozható meg a maximálisan beszedhető összeg.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Ha a szövetségi hatóságok jogosultak a kérelem (a kis értékű követelések európai eljárásában előterjesztendő kereset) benyújtásakor bírósági illetékeket követelni, és nem áll rendelkezésre közvetlen beszedési felhatalmazás, a kérelemhez csatolni kell az illetékek befizetésének igazolását (átutalási igazolás) (a bírósági illetékekről szóló törvény 4. §-a). Ha a befizetésre bankkártyával, hitelkártyával, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság számlájára történő befizetéssel vagy átutalással, illetve a fél számlájáról való közvetlen beszedéssel kerül sor, az osztrák szövetségi számviteli ügynökség csak később tájékoztatja az igazságügyi hatóságot a bírósági számlára történt befizetések elkönyveléséről. A bírósági illetékekről való értesítéssel kapcsolatos eljárás akkor fejeződik be, amikor rendelkezésre áll a (teljes) befizetésre vonatkozó bizonyíték.

Túlfizetés esetén az illetéktöbblet visszafizetése iránti kérelem (a bíróságoknak fizetendő összegek behajtásáról szóló törvény 6c. §-a (1) bekezdésének 1. pontja) nyújtható be öt éven belül.

Utolsó frissítés: 10/03/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.