A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

Belgium

Tartalomszolgáltató:
Belgium

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetnem?

Mi történik, ha nem fizetem be az illetéket határidőben?

Hogyan fizethetem meg az illetéket?

Mit kell tennem, ha befizettem az illetéket?

Bevezetés

A perköltségeket a bírósági eljárásról szóló belga törvénykönyv (Code judiciaire) 1017–1022. cikke, a tanúmeghallgatással összefüggő fizetési kötelezettséget pedig e törvénykönyv 953. cikke szabályozza. További szabályokat tartalmaz a nyilvántartásba vétellel, a jelzálogjoggal, valamint a bírósági eljárással kapcsolatos illetékekről szóló belga törvénykönyv (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe),a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos illetékekkel összefüggésben különösen a 142. és azt követő, valamint a 268. és azt követő cikkek.

Milyen illetéket kell fizetnem?

A bírósági eljárásról szóló belga törvénykönyv 1018. cikke meghatározza a perköltségek fajtáit:

1° A bírósági eljárással, a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos és egyéb illetékek. A bírósági eljárással kapcsolatos illetékek magukban foglalják a bírósági nyilvántartásba vétel, az aktusok előkészítésének és a hitelesített másolat kiadásának díját (lásd a nyilvántartásba vétellel, a jelzálogjoggal, valamint a bírósági eljárással kapcsolatos illetékekről szóló belga törvénykönyv 268. és azt követő cikkeit). A bírósági nyilvántartásba vételi illeték bíróságtól függően 30 EUR és 100 EUR között változik. Az aktusok előkészítésének illetéke 35 EUR.

Nyilvántartásba vétellel kapcsolatos illeték fizetendő a határozatok után azokban az esetekben, amikor a főkövetelés (a perköltségeket ide nem értve) meghaladja a 12 500 EUR összeget. Az illeték ezen összeg 3%‑át teszi ki. Ennélfogva nem alkalmazható a kis értékű követelésekre;

2° A bírósági eljárással összefüggésben felmerülő költségek, valamint a kapcsolódó díjak.

3° Az ítélet hitelesített másolatának díja: oldalanként 0,85 EUR és 5,75 EUR között változik;

4° Minden más bizonyítási eszköz után megtérítendő költség, beleértve a szakértői díjat és a tanúk költségét. A 1972. július 27‑i királyi rendelet ezt a díjat tanúnként 200 frank értékben határozta meg, amely ma 5 eurónak felel meg. Emellett van az utazási támogatás (0,0868 EUR kilométerenként).

Szakértő kirendelése esetén a szakértő maga határoz költségeiről és díjáról. Mindazonáltal a számítás módszertanát egyértelműen meg kell határoznia, és a bíróság az összeget szükség esetén (például amikor a költségek szükségtelenül merültek fel), a perköltségek részletes értékelése során csökkentheti.

5° A bírák, a bírósági hivatalnokok és a felek utazási és tartózkodási költségei, amennyiben a bíróság rendelte el az utazásukat, és az eljárási cselekmények elvégzésének költségei, amennyiben azokra kizárólag az eljárás céljából került sor.

6° Ügy előkészítési díj (a bírósági eljárásról szóló belga törvénykönyv 1022. cikke). Ezt a díjat a pervesztes fél viseli, és az a pernyertes fél ügyvédi költségeihez és díjához való meghatározott összegű hozzájárulást jelent. Az összegek a fogyasztói árindexen alapulnak, és 10%‑kal kell növelni vagy csökkenteni azokat, ha az index 10 százalékpontot emelkedik vagy csökken.

A követelés értéke

Alap
összeg

Minimális
összeg

Maximális
összeg

250,000 EUR vagy kevesebb

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

250,01 EUR és 750,00 EUR között

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

750,01 EUR és 2 500,00 EUR között

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

Munkaügyi bíróság (különös szabályok)

A követelés értéke

Alap
összeg

Minimális
összeg

Maximális
összeg

250,000 EUR vagy kevesebb

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

620,000 EUR vagy kevesebb

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

2500,00 EUR vagy kevesebb

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7° A bírósági eljárásról szóló belga törvénykönyv 1734. cikke alapján kijelölt közvetítő díjazása, javadalmazása és költségei.

Mennyit kell fizetnem?

A fentiek fényében a megfizetendő összeg teljes egészében az egyes ügyektől függ, és attól, hogy a fél pernyertes vagy pervesztes lett-e, igénybe vettek‑e szakértőt, meghallgattak‑e tanúkat, a bíráknak külföldre kellett‑e utazniuk, közvetítőt is igénybe vettek‑e stb.

Mi történik, ha nem fizetem be az illetéket határidőben?

A bírósági eljárási illeték előre fizetendő, ha erre nem kerül sor, az ügyet nem veszik bírósági nyilvántartásba.

Szakértő kirendelése esetén a díjat a munka megkezdését megelőzően előzetesen kell kifizetni.

Ha a fél tanú meghallgatását kéri, először meg kell fizetnie az összeget a bírósági hivatalnok részére. Ha a fél nem fizeti meg ezt az összeget, azt kell vélelmezni, hogy már nem kívánja a tanú meghallgatását.

Hogyan fizethetem meg az illetéket?

A fizetés átutalással vagy fizetési megbízás útján, elektronikus átutalással, készpénzzel vagy a hivatal részére kiállított csekkel történhet (az utóbbi lehetőség ügyvédek és végrehajtók számára biztosított).

Mit kell tennem, ha befizettem az illetéket?

A fizetésre vonatkozó valamennyi igazolást biztonságos helyen kell őrizni oly módon, hogy kérésre haladéktalanul bemutatható legyen.

Utolsó frissítés: 26/02/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.