A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

Bulgária

Tartalomszolgáltató:
Bulgária

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetnem?

Mi történik, ha nem fizetem be az illetéket határidőben?

Hogyan fizethetem meg az illetéket?

Mit kell tennem, ha befizettem az illetéket?

Bevezetés

A bírósági eljárási illetékeket és a polgári bírósági eljárásban felmerülő költségeket a polgári perrendtartásról szóló törvénykönyv, illetve a bíróságok által a polgári perrendtartásról szóló törvénykönyv alapján beszedett eljárási illetékek jegyzéke tartalmazza.

A polgári perrendtartásról szóló törvénykönyv:

„Nyolcadik fejezet. Illetékek és költségek, I. szakasz - A pertárgy értéke

A pertárgy értéke
68. cikk Az ügy tárgyának pénzben kifejezett értéke a pertárgy értéke.

A pertárgy értéke
69. cikk (1) A pertárgy értéke:
1. a pénzbeli követelések esetén: a követelt összeg;

A pertárgy értékének meghatározása:
70. cikk. (1) A felperes állapítja meg a pertárgy értékét. A pertárgy értékét mind az alperes, mind a bíróság hivatalból is vitathatja, legkésőbb az ügy vizsgálatára vonatkozó első tárgyaláson. Ha a megjelölt összeg és a tényleges összeg között eltérés mutatkozik, a bíróság állapítja meg a pertárgy értékét.
(2) A pertárgyérték megemeléséről szóló bírósági végzéssel szemben önálló fellebbezésnek van helye.
(3) Ha a pertárgyérték megállapítása a kereset benyújtásakor nehézségbe ütközik, a pertárgy becsült értékét a bíróság állapítja meg, és ebből eredően később vagy illetékkiegészítés fizetendő, vagy a többletilletéket kell visszatéríteni attól függően, hogy a bíróság mekkora összeget állapított meg az ügy elbírálásakor.

II. szakasz. Eljárási Illetékek és költségek

Az illetékek és költségek viselése
71. cikk. (1) A pertárgy értékén alapuló eljárási illetéket és az eljárás során felmerülő költségeket az eljárás folyamán kell megfizetni. Ha a követelés összegét nem lehet megállapítani, az illeték összegét a bíróság határozza meg.

Eljárási illetékek
73. cikk (3) Az eljárási illetéket a jogvédelem vagy a kötvetítés iránti kérelem benyújtásakor, valamint az illetékköteles irat kiadásakor a miniszterek tanácsa által elfogadott jegyzéknek megfelelõen kell megfizetni.

A keresethez csatolt mellékletek
128. cikk A keresethez a következő dokumentumokat kell csatolni:
1. meghatalmazás, ha a keresetet meghatalmazott nyújta be;
2. a fizetendő illetékek és költségek megfizetését igazoló dokumentumok;
3. a kereset és mellékleteinek másolatai az alperesek számának megfelelő példányban.

A kereset vizsgálata
129. cikk (1) A bíróság ellenőrzi a kereset szabályszerűségét.
(2) Ha a kereset nem felel meg a 127. cikk (1) bekezdésében és a 128. cikkben foglalt követelményeknek, a bíróság felhívja a felperest, hogy egy héten belül orvosolja a szabálytalanságokat, valamint tájékoztatja annak lehetőségéről, hogy szükség esetén, és ha a felperes jogosult arra, jogi segítséget igényelhet. Ha nem jelölték meg a felperes címét, és a bíróság sem ismeri azt, a felperest úgy kell értesíteni, hogy a felhívást egy hétig kifüggesztik a bíróságon e célra kijelölt helyen.
(3) Ha a felperes a határidőn belül nem orvosolja a szabálytalanságokat, a keresetet és mellékleteit vissza kell küldeni, ha pedig a cím ismeretlen, a bíróság hivatalában kell azt a felperes részére megőrizni. A kereset visszaküldése ellen önálló fellebbezésnek van helye, ha a kézbesítést igazoló iratot nem mutatják be.”

A bíróságok által a polgári perrendtartásról szóló törvénykönyv alapján beszedett illetékek jegyzéke
„I. fejezet
A bírósági eljárásban beszedett illetékek
1. cikk A pertárgy értékének 4%‑át, de legalább 50 BGN összegű illetéket kell megfizetni a kereset, a viszontkereset vagy az önálló jogokkal rendelkező harmadik fél keresetének benyújtásakor.”

A bírósági illetéket csak a bíróság számlájára történő banki átutalással lehet megfizetni.

Milyen illetéket kell fizetnem?

A kereset benyújtásakor eljárási illetéket kell fizetni . A felperesnek a keresetéhez mellékelnie kell a fizetendő illeték és költségek megfizetését igazoló dokumentumokat.

Mennyit kell fizetnem?

A Bolgár Köztársaságban az ilyen keresetek után a pertárgy értékének 4%‑át, de legalább 50 BGN összegű illetéket kell fizetni.

Mi történik, ha nem fizetem be az illetéket határidőben?

Ha a felperes a kereset benyújtásakor nem mellékeli a fizetendő illeték és költségek megfizetését igazoló dokumentumokat, a bíróság felhívja a felperest, hogy egy héten belül fizesse meg az eljárási illetéket. Ha nem jelölik meg a felperes címét, és a bíróság sem ismeri azt, úgy kell értesíteni a felperest, hogy a felhívást egy hétig kifüggesztik a bíróságon e célra kijelölt helyen.
Ha a felperes a határidőn belül nem orvosolja a szabálytalanságot, a keresetet és mellékleteit vissza kell küldeni, ha pedig a cím ismeretlen, a bíróság hivatalában kell azt a felperes részére megőrizni. Ezekben az esetekben a keresetet el kell utasítani.

Hogyan fizethetem meg az illetéket?

A bírósági illetéket csak a bíróság számlájára történő banki átutalással lehet megfizetni, és a megfizetést igazoló dokumentumot a bírósági nyilvántartáson keresztül kell benyújtani az ügyet elbíráló bíró/bírósági hivatalnok részére. A bírósági eljárási illeték nem fizethető meg készpénzben a bíróság pénztárában. Minden bíróság szerződést köt egy bankkal a bíróság részére nyújtandó szolgáltatás tárgyában. A bankszámlaszám megtalálható a bíróság hivatalos weboldalán.

Mit kell tennem, ha befizettem az illetéket?

A bírósági eljárási illetéket csak a bíróság számlájára történő banki átutalással lehet megfizetni, és a megfizetést igazoló dokumentumot a bírósági nyilvántartáson keresztül kell benyújtani az ügyet elbíráló bíró/bírósági hivatalnok részére.

Utolsó frissítés: 08/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.