Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata horvát nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

Horvátország

Tartalomszolgáltató:
Horvátország
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

A Horvát Köztársaságban a bírósági illetékekről szóló 118/18. sz. törvény (Zakon o sudskim pristojbama) és a Horvát Köztársaság kormányának a bírósági illetékek összegéről szóló rendelete (Uredba o tarifi sudskih pristojbi) határozza meg a bírósági illetékeket.

A bírósági illetékekről szóló törvény 5. cikke szerint a bírósági illetékek összegéről szóló rendeletben előírt illetékeket készpénzmentes fizetési móddal, készpénzben, a Horvát Köztársaság által kibocsátott illetékbélyegben vagy elektronikusan kell megfizetni.

A különös rendelkezéseknek megfelelően a bírósági tevékenységekhez használt informatikai rendszeren keresztül elektronikusan előterjesztett keresetekért az illetéket az előterjesztésekor kell megfizetni. Ilyen esetben a bírósági illetékek összegéről szóló rendeletben meghatározott összeg felét kell befizetni.

A bíróság által a különös rendelkezéseknek megfelelően a bírósági tevékenységekhez használt informatikai rendszeren keresztül elektronikusan kézbesített határozatokért a bírósági illetékek összegéről szóló rendeletben meghatározott összeg felét kell befizetni, ha az illetéket az elektronikus kézbesítés napjától számított három napon belül megfizetik.

Milyen illetéket kell fizetnem?

Bírósági illetéket minden polgári és kereskedelmi bírósági eljárásban kell fizetni. A bírósági illetékekről szóló törvény 11. cikke szerint mentességet élveznek az alábbiak:

 1. a Horvát Köztársaság és a kormányzati szervek;
 2. a közhatalmat gyakorló személyek és szervek a közhatalom gyakorlásából eredő eljárásokban;
 3. a munkavállalók a munkaviszonyból eredő jogaik gyakorlásával összefüggő jogvitákban és egyéb eljárásokban;
 4. a tisztviselők és munkavállalók a munkaviszonyból eredő jogaik gyakorlásával összefüggő közigazgatási jogvitákban;
 5. a horvát függetlenségi háború fogyatékossággal élő háborús veteránjai a jogállásukat igazoló megfelelő dokumentumok alapján, valamint a fogyatékossággal élő személyek a szakértői, szakmai rehabilitációs és a fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatásáért felelős intézet megfelelő dokumentumai alapján;
 6. a horvát függetlenségi háborúban életüket vesztett, eltűnt és fogságba esett katonák házastársai, gyermekei és szülei a jogállásukat igazoló megfelelő dokumentumok alapján;
 7. a horvát függetlenségi háborúban életüket vesztett, eltűnt és fogságba esett személyek házastársai, gyermekei és szülei a jogállásukat igazoló megfelelő dokumentumok alapján;
 8. a menekültek, a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő személyek és a visszatelepülők a jogállásukat igazoló megfelelő dokumentumok alapján;
 9. a szociális juttatások megélhetést biztosító ellátásban részesülő kedvezményezettjei;
 10. a humanitárius szervezetek, a humanitárius tevékenység végzése közben életüket vesztett, eltűnt és fogságba esett személyek családjainak védelmével foglalkozó szervezetek és a fogyatékossággal élő személyek szervezetei;
 11. a tartással vagy az e jogon alapuló követelésekkel kapcsolatos eljárásokban félként részt vevő gyermekek;
 12. az anyaság vagy apaság megállapítására, valamint a terhesség és egy gyermek házasságon kívüli születése által okozott költségekre irányuló eljárást indító felek;
 13. a jogképesség helyreállítását kérő felek;
 14. a házasságkötésre engedélyt kérő kiskorúak;
 15. a gyermek átadására és a gyermekkel való személyes kapcsolattartásra irányuló eljárások felei;
 16. a kötelező nyugdíj- és az általános egészségügyi biztosításból eredő jogok, a munkanélkülieket a munkajogi rendelkezések alapján megillető jogok és a szociális jóléti jogok tárgyában eljárást indító felek;
 17. az alkotmányosan garantált emberi jogok és szabadságok végleges egyedi aktusokkal szembeni védelmére irányuló eljárást indító felek;
 18. a környezetszennyezési kártérítéssel kapcsolatos jogviták felei;
 19. a szakszervezetek és a magasabb szintű szakszervezeti szövetségek a más fél helyett történő perbelépés bírósági jóváhagyására irányuló polgári eljárásokban és a kollektív munkaügyi vitákban, valamint a szakszervezeti képviselők az üzemi tanács hatásköreinek gyakorlására irányuló polgári eljárásokban;
 20. a fogyasztók mint a csődvagyon hitelezői;
 21. a különös jogszabályok által meghatározott egyéb személyek és szervek.

A külföldi államok nemzetközi szerződés rendelkezése vagy viszonosság alapján mentességet élveznek az illetékek megfizetése alól.

A viszonosság feltételeivel kapcsolatos kétség esetén a bíróság tájékoztatást kér az Igazságügyi Minisztériumtól.

A 10. pont szerinti mentesség azokra a humanitárius szervezetekre vonatkozik, amelyek tekintetében a szociális jóléti ügyekért felelős miniszter megfelelő határozatot hoz.

A bírósági illetékek megfizetése alóli mentesség nem vonatkozik a települési és városi szervekre, kivéve, ha különös jogszabállyal összhangban közhatalom gyakorlásához való jogot ruháztak rájuk.

A kis értékű követelések európai eljárásában az alábbi illetékeket kell megfizetni:

 • keresetindításért – a felperes fizet
 • kereseti ellenkérelem benyújtásáért – az alperes fizet
 • ítéletért – a felperes fizet
 • fellebbezésért – a fellebbező fizet
 • fellebbezési ellenkérelemért – az ellenkérelmet benyújtó fél fizet (ellenkérelem benyújtása nem kötelező)

Mennyit kell fizetni?

I. Keresetindításért, viszontkereset indításáért, ítéletért és a fizetési meghagyással szembeni ellentmondásért a vitatott összeggel arányos bírósági illetéket kell fizetni (amelyet csak az elsődleges kérelem összege alapján kell kiszámítani kamatok és költségek nélkül) az alábbiak szerint:

A következő összeg felett (HRK)

A következő összeg alatt (HRK)

Az illeték összege (HRK)

0,00

3 000,00

100,00

3 001,00

6 000,00

200,00

6 001,00

9 000,00

300,00

9 001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

A 15 000,00 HRK feletti összegek esetében 500,00 HRK összegű illetéket kell fizetni, valamint plusz 1%-ot – de legfeljebb 5 000,00 HRK-t – a 15 000,00 HRK feletti különbözet után.

II. Az I. pont szerinti illeték felét kell megfizetni kereseti és fellebbezési ellenkérelem benyújtásáért.

III. Az I. pont szerinti bírósági illetékek összegének kétszeresét kell megfizetni az ítélet elleni fellebbezésért.

IV. Nem kell bírósági illetéket fizetni, ha a bírósági eljárás során perbeli egyezség született.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Ha egy fél nem fizeti be az illetéket a meghatározott határidőn belül, vagy nem tájékoztatja erről a bíróságot, a bíróság további 15 napos határidőn belül végrehajthatósági tanúsítványt csatol az illetékről szóló határozathoz vagy a panasz tárgyában hozott határozathoz, és megküldi azt a pénzügyi ügynökségnek a fél pénzeszközeiből történő végrehajtás céljából a bírósági határozatok pénzügyi eszközökből történő végrehajtását szabályozó jogszabály rendelkezéseivel összhangban.

A bírósági illetékekről szóló törvény 28. cikke szerint a bíróságnak először fel kell szólítania a felet illetékfizetési kötelezettségének teljesítésére, és ha a fél nem tesz eleget haladéktalanul e felszólításnak, a bíróságnak fel kell szólítania a felet az illeték három napon belüli megfizetésére. Ha a fél nem tesz eleget a felszólításnak, vagy nem volt jelen az illetékfizetési kötelezettséget keletkeztető eljárási cselekménynél, és nem fizette be az illetéket, a bíróság határozatot hoz az illetékről, amelyen felül további 100 HRK-t kell fizetni.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A bírósági illetékeket készpénzmentes fizetési móddal, készpénzben, a Horvát Köztársaság által kibocsátott illetékbélyegben vagy elektronikusan kell megfizetni.

Készpénzben az illeték a bíróság könyvelési osztályán is befizethető, mely esetben a bíróság köteles ezen összeget a beszedéstől számított öt napon belül befizetni a bírósági illetékekből származó költségvetési bevételbe.

Az illetékek illetékbélyegben is megfizethetők, ha az illeték összege kevesebb mint 100 HRK.

Az illetékfizetés módjára vonatkozó információk megtalálhatók az e-hirdetőtábla weboldalon, a bíróságok honlapján és a bíróságok hivatalaiban.

A bírósági illetékek bármely bankon vagy postahivatalon keresztül is befizethetők a Horvát Köztársaság állami költségvetésébe.

A bírósági illetékek külföldről történő megfizetéséhez az alábbi információkat is fel kell tüntetni:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Elszámolási számla (CC):1001005-1863000160

Modell: HR64

Hivatkozási szám: 5045-20735-PIN (vagy a befizető egyéb személyazonosító kódja)

Kedvezményezett: a Horvát Köztársaság Pénzügyminisztériuma a zágrábi kereskedelmi bíróság nevében

A közleményben fel kell tüntetni: illeték a(z) ________ ügyben (az ügyszám és a fizetés leírása, például bírósági illeték európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemért).

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Az illeték megfizetése után a befizetési igazolást meg kell küldeni az azon üggyel foglalkozó bíróságnak, amellyel kapcsolatban az illetékfizetésre sor kerül, minek során hivatkozni kell az ügy számára (ha ismert), vagy európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem benyújtásakor a banki befizetésről szóló igazolást csatolni kell a kérelemhez.

A feleknek főszabály szerint postai úton (ajánlott vagy rendes csomagküldés útján) vagy elektronikusan, a különös rendelkezéseknek megfelelő formában, a bírósági tevékenységekhez használt informatikai rendszeren keresztül kell a dokumentumokat benyújtaniuk a bírósághoz.

Utolsó frissítés: 02/04/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.