A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

Csehország

Tartalomszolgáltató:
Csehország

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetnem?

Mi történik, ha nem fizetem be az illetéket határidőben?

Hogyan fizethetem meg az illetéket?

Mit kell tennem, ha befizettem az illetéket?

Bevezetés

A bírósági eljárási illetékeket a bírósági eljárási illetékekről szóló 549/1991. sz. törvény szabályozza. A törvény melléklete tartalmazza az illetéktáblázatot. Az illetékek az állami költségvetés bevételeit képezik.

Az illetéket az eljáró bíróság bankszámlájára történő banki átutalással kell megfizetni. Az 5000 CZK összeget meg nem haladó illeték illetékbélyegben is megfizethető.

Milyen illetéket kell fizetnem?

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárásban a bírósági eljárási illetéket az általános szabályok alapján kell megfizetni. A más polgári eljárásokra vonatkozó szabályok érvényesek itt is.

Mennyit kell fizetnem?

Az eljárási illeték fix összegben vagy olyan illeték esetén, amelynek alapját pénzbeli összeg képezi, százalékban van meghatározva. A százalékos illeték összegét az illetékalap és az illetékmérték eredményeként kell meghatározni. Az egyedi illetékeket a bírósági eljárási illetékekről szóló 549/1991. sz. törvény mellékletében foglalt illetéktáblázat tartalmazza.

A kis értékű követelések európai eljárása szempontjából a fizetés feltételén alapuló általános szabály bír jelentőséggel. A legfeljebb 20 000 CZK összeg megfizetésére vonatkozó polgári peres eljárás megindítása iránti kérelem esetében a fizetendő illeték fix összege 1000 CZK.

Mi történik, ha nem fizetem be az illetéket határidőben?

Ha nem fizették meg az eljárás megindítása iránti kereset, a fellebbezés, a perújítási vagy a felülvizsgálati kérelem benyújtásakor fizetendő eljárási illetéket, a bíróság felszólítja a felperest, hogy fizesse azt meg az általa megállapított, legalább 15 napos határidőn belül. Kivételesen a bíróság rövidebb határidőt is meghatározhat. Ha e határidő letelik, és a felperes nem fizette meg az illetéket, a bíróság megszünteti az eljárást. Az illetéknek a határidő leteltét követő megfizetését figyelmen kívül kell hagyni.

Ha a fellebbviteli bíróság az ügy elé terjesztése után megállapítja, hogy a fellebbezés benyújtásakor fizetendő illetéket nem fizették meg, felhívja a fellebbezőt, hogy fizesse meg azt az általa megállapított, legalább 15 napos határidőn belül. Kivételesen a fellebbviteli bíróság rövidebb határidőt is meghatározhat. Ha e határidő letelik, és a fellebbező nem fizette meg az illetéket, a fellebbviteli bíróság megszünteti az eljárást. Az illetéknek a határidő leteltét követő megfizetését figyelmen kívül kell hagyni. A fellebbviteli bíróság előtt ugyanezt az eljárást kell értelemszerűen alkalmazni.

Ha az eljárást az illeték megfizetésének elmulasztása miatt megszüntető határozat jogerőre emelkedik, a fizetési kötelezettség megszűnik.

Hogyan fizethetem meg az illetéket?

Az illetéket az eljáró bíróság számlájára történő banki átutalással kell megfizetni. A banki adatok megtalálhatók az egyes bíróságok weboldalain, amelyek az alábbi internetes portálon érhetők el: https://www.justice.cz/. Az 5000 CZK összeget meg nem haladó illeték illetékbélyegben is megfizethető.

Az eljárási illetékekre vonatkozó ügyeket az ügy első fokon történő elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság bírálja el.

Mit kell tennem, ha befizettem az illetéket?

Az eljáró bíróság bankszámlájára történő átutalással vagy az illetékbélyegnek az eljáró bíróság részére történő benyújtásával a felperes teljesíti illetékfizetési kötelezettségét. Nem kell semmilyen más dokumentumot benyújtania a bíróság részére.

Utolsó frissítés: 09/11/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.