Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2022 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

Anglia és Wales

Tartalomszolgáltató:
Anglia és Wales

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

A felperes (az összes kamat, kiadás és költség nélkül) legfeljebb 2000 euró összegű követelésekhez veheti igénybe a kis értékű követelések európai eljárását egy alperessel szemben egy határokon átnyúló ügyben. Határokon átnyúló ügynek minősül az, amelyben legalább az egyik fél az eljáró bíróság székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban rendelkezik állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel. Az eljárás pénzbeli és nem pénzbeli követelésekhez is igénybe vehető polgári és kereskedelmi ügyekben egyaránt. Angliában és Walesben a megyei bíróság előtt indítható eljárás, a felsőbíróság előtt azonban nem.

Milyen illetéket kell fizetnem?

A kis értékű követelések európai eljárásában fizetendő bírósági illetékek megegyeznek a kis értékű követelések nemzeti eljárásában fizetendő illetékekkel.

Bírósági illetéket kell fizetni az európai kis értékű követeléssel kapcsolatos keresetindításért. Ha betéti, illetve hitelkártyával szeretne fizetni, az érintett kártya adatait fel kell tüntetnie a kis értékű követelések európai eljárása „A” formanyomtatványának függelékében.

Ha tárgyalást kell tartani a jogvita eldöntéséhez, tárgyalási illetéket is kell fizetni.

Ha a követelés végrehajtása válik szükségessé, további bírósági illetéket kell fizetni. Az igénybe vehető eljárások típusaival kapcsolatos további információk érhetők el az angliai és walesi végrehajtási eljárásokról szóló oldalakon.

Mennyit kell fizetni?

Az angliai és walesi bírósági illetékeket az EX50 - Civil and Family Court Fees (Polgári jogi és családjogi bírósági illetékek) című tájékoztató füzet tartalmazza

A tájékozódás megkönnyítése érdekében az alábbi táblázatban foglalt, kis értékű követelésekkel kapcsolatos illetékek 2016. november 17-től alkalmazandók. A bírósági illetékek változhatnak, ezért minden esetben tájékozódjon a bíróságnál, jogi képviselőjénél vagy bármely más érintett személynél vagy szervezetnél, hogy továbbra is az adott összeg-e a hatályos illeték. Ezen illetékek font sterlingben (GBP) vannak megadva, a megfelelő euróösszeget ezért a keresetindítás napján érvényes árfolyamon történő átváltással kell kiszámítani.

1.1. Egy pénzösszeg megfizetésére irányuló eljárás megindításakor (beleértve a meghagyás kibocsátására adott engedély után indított eljárásokat, de kivéve a County Court Business Centre [megyei bírósági üzleti központ] előtti eljárásokat és a Money Claim OnLine [online pénzkövetelés] típusú eljárásokat), ha a követelt összeg:

Fizetendő illeték (GBP)

a) nem több mint 300 GBP

35 GBP

b) több mint 300 GBP, de nem több mint 500 GBP

50 GBP

c) több mint 500 GBP, de nem több mint 1000 GBP

70 GBP

d) több mint 1000 GBP, de nem több mint 1500 GBP

80 GBP

e) több mint 1500 GBP, de nem több mint 3000 GBP

115 GBP

Tárgyalás tartása esetén további illetéket kell fizetni.

Kis értékű követelésekkel kapcsolatos ügyben tartott tárgyalásért fizetendő illeték, ha a követelt összeg:

i. nem több mint 300 GBP

25 GBP

ii. több mint 300 GBP, de nem több mint 500 GBP

55 GBP

ii. több mint 500 GBP, de nem több mint 1000 GBP

80 GBP

iii. több mint 1000 GBP, de nem több mint 1500 GBP

115 GBP

iv. több mint 1500 GBP, de nem több mint 3000 GBP

170 GBP

Ha végre kívánja hajtani a követelést, további illetéket kell fizetni.

Bírósági illetéket kell fizetnie egy kereset bíróság elé terjesztésekor, és további bírósági illetékeket kell fizetnie a bírósági eljárás különböző szakaszaiban. Jogosult lehet illetékmentességre, illetve -kedvezményre (személyes körülményeitől függően), ami azt jelenti, hogy adott esetben nem kell bírósági illetéket fizetnie, vagy annak csak egy részét kell megfizetnie. A bírósági eljárás során fizetendő minden egyes illeték esetében külön kell azonban kérelmeznie a mentességet/kedvezményt. Így például a mentesség/kedvezmény keresetindításkor történő kérelmezése esetén kizárólag az első, „eljárásindító” illeték tekintetében részesülhet mentességben/kedvezményben. Ennek az az oka, hogy személyes körülményei változhatnak a bírósági eljárás ideje alatt, és előfordulhat, hogy később jogosulatlanná válik a mentességre/kedvezményre. Az is megtörténhet azonban, hogy az eljárás során válik jogosulttá az illetékmentességre, illetve -kedvezményre.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Ha a felperes nem tünteti fel helyesen az érintett hitelkártya adatait, vagy a befizetésre bármilyen okból nem kerül sor, az eljáró bíróság megküldi a felperesnek a „Felszólítás a bíróság részéről a keresetlevél kiegészítésére és/vagy kijavítására” elnevezésű „B” formanyomtatványt, felhívva a felperest, hogy adja meg egy érvényes hitelkártya adatait a bírósági illetékek megfizetésének lehetővé tétele érdekében. A bíróság nem foglalkozik tovább a keresettel, ha nem érkezik meg a megfelelő befizetés.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A bírósági illetéket a megfelelő fizetési adatok bírósággal való közlése révén kell megfizetni. Ennek alapvetően a vonatkozó adatoknak a kis értékű követelések európai eljárása „A” formanyomtatványának függelékében történő feltüntetésével kell eleget tenni.

A befizetésre általában betéti, illetve hitelkártyával kerül sor. Valószínűleg az „A” formanyomtatványban szereplő fizetési módok nem mindegyike vehető igénybe azon a bíróságon, amelynél a keresetet előterjesztik. A felperesnek kapcsolatba kell lépnie a bírósággal, és ellenőriznie kell, hogy milyen fizetési mód vehető igénybe.

Adott esetben hitelkártya telefonon történő használatával is megfizethető az illeték. Számos bíróság rendelkezik az ily módon történő kártyás fizetés elfogadására alkalmas eszközökkel, de először fel kell venni a kapcsolatot az érintett bírósággal annak megerősítése érdekében, hogy az illeték ily módon is befizethető.

Elektronikus fizetésre csak egyesült királyságbeli címmel rendelkező személyek esetében van lehetőség.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

A kereset megfelelő előterjesztése után a bíróság kézbesíti az alperesnek a keresetlevelet (a csatolt dokumentumokkal) a kis értékű követelések európai eljárásának válasz-formanyomtatványával („C” formanyomtatvány) együtt. Ezzel egyidejűleg az eljárás megindításáról szóló értesítést küldenek a felperesnek a fizetési tranzakcióról kiállított bizonylattal együtt.

A bizonylat jellemzően 8 x 12 cm méretű, és a tetején fel van tüntetve a bíróság neve annak postacímével, az alján pedig a befizetett összeg a befizetés napjával és időpontjával.

További információkért, kérjük, látogasson el az alábbi weboldalra: határokon átnyúló európai uniós követelések.

Utolsó frissítés: 04/05/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.