A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

Magyarország

Tartalomszolgáltató:
Magyarország

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

Az Európai Parlament és a Tanács, a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 2007. július 11-i 861/2007/EK rendelete alapján kis értékű követelés érvényesítése iránt Magyarországon indított eljárásban fizetendő bírósági illetékre vonatkozó szabályokat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény tartalmazza. E szabályok szerint az eljárás megindításakor a követelés értékéhez igazodó, annak 6 százalékát kitevő mértékű illetéket kell megfizetni a postákon kapható illetékbélyeg megvásárlása útján vagy az illeték állami adóhatóság részére történő megfizetésével. Az állami adóhatóság részére az illeték átutalással is megfizethető.

Milyen illetéket kell fizetnem?

Az eljárás megindításakor bírósági eljárási illetéket kell fizetni.

Mennyit kell fizetni?

Pénzbeli követelés esetén a követelés járulékok (kamat, költség) nélkül számított összegének, nem pénzbeli követelés esetén a követelés becsült értékének 6 %-át, de legalább 15.000.- forintot. Nem forint pénznemű pénzbeli követelés esetén a követelésnek a keresetlevél benyújtása napján fennálló jegybanki középárfolyamon számított forint ellenértéke után kell az illetéket megfizetni.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Ha a felperes az eljárás megindításkor az illetéket nem fizeti meg, a bíróság felhívja az illeték megfizetésére. Ha a felperes ennek nem tesz eleget a megadott határidőben, a bíróság a keresetet elutasítja.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

  1. A felperes az eljárási illetéket megfizetheti illetékbélyeggel. Az illetékbélyeget a postákon lehet megvásárolni. Az eljárási illeték illetékbélyeggel történő megfizetése esetén az eljárási illeték összegét kerekíteni kell oly módon, hogy az 50 forint alatti maradékot el kell hagyni, az 50 forintot és az azt meghaladó összeget pedig 100 forintnak kell számolni.
  2. A felperes az eljárási illetéket az állami adóhatóság általi kiszabás alapján is megfizetheti. Ebben az esetben a keresetlevelet annak egy másolatával az állami adóhatósághoz kell benyújtani, majd a kiszabott illetéket az állami adóhatóság által rendelkezésre bocsátott készpénz-átutalási megbízás felhasználásával vagy az állami adóhatóság által meghatározott számlaszámra átutalással, illetve amennyiben erre lehetőség van, bankkártyával is meg lehet fizetni. A keresetlevelet az eljárási illeték kiszabása végett a Nemzeti Adó-és Vámhivatal bármely megyei (fővárosi) adóigazgatóságához be lehet nyújtani.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

  1. Az eljárási illeték illetékbélyeggel történő megfizetése esetén az illetékbélyeget a keresetlevélre kell felragasztani, és ezt követően kell a keresetlevelet a bírósághoz benyújtani. A keresetlevélre ragasztott illetékbélyeget az ügyfélnek átírnia vagy azon bármiféle megjelölést alkalmaznia nem szabad.
  2. Az eljárási illeték kiszabás útján történő megfizetése esetén az állami adóhatóság a keresetlevél illetékkiszabásra történő bemutatását a keresetlevélen igazolja, és ezt követően kell a keresetlevelet a bírósághoz benyújtani.
Utolsó frissítés: 18/09/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.