A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

Írország

Tartalomszolgáltató:
Írország

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

A 2014. évi 22. számú S.I. (törvényerejű rendelet) 9. része a kis értékű követelések eljárására jellemző iratokat terhelő bírósági illetékek megfizetésére vonatkozik. A 2014. évi 22. számú S.I. 2. része a kerületi bíróságok polgári eljárásaiban fizetendő – mindkét területen azonos – bírósági illetékek megfizetésére vonatkozik.

A Courts Services Online, a bírósági szolgáltatások portálja a közelmúltban olyan online szolgáltatásokat vezetett be, amelyek lehetővé teszik az Ön számára, hogy felhasználói fiók létrehozását követően követeléseket – többek között kis értékű követeléseket – hozzon létre, vizsgáljon felül, fizessen ki és érvényesítsen. A rendszer minden magánszemély és ügyvédi iroda előtt nyitva áll.

Milyen illetéket kell fizetnem?

Illetéket a kis értékű követelések érvényesítésére irányuló kérelmekkel kapcsolatos alábbi iratoknak a kis értékű követelésekkel foglalkozó hivatalvezetőhöz történő benyújtásakor kell fizetni:

  1. A keresetlevél benyújtásakor.
  2. Ellentmondás viszontkeresettel való benyújtásakor.
  3. *** Az ítélet hatályon kívül helyezése iránti kérelem benyújtásakor.
  4. *** A fellebbezésnek a körzeti bírósághoz történő benyújtásakor.
  5. *** Idézés subpoena ad testificandum vagy duces tecum (tanúidézés) formájában történő kibocsátása után.

*** Ezen iratokat nem sorolja fel a 2014. évi 22. sz. S.I. 9. része, de azok szerepelnek a 2014. évi 22. sz. S.I. 2. részében.

Mennyit kell fizetni?

Tétel

1.

Illeték

2.

Lebélyegzendő iratok

3.

A keresetlevélnek a kis értékű követelésekkel foglalkozó hivatalvezetőhöz történő benyújtása után

25,00 euró

A keresetlevél vagy a bíróságiilleték-kártya

A jogvitáról való értesítésnek a kis értékű követelésekkel foglalkozó hivatalvezetőhöz való, viszontkeresettel történő benyújtása után

25,00 euró

Az értesítés vagy a bíróságiilleték-kártya

Az ítélet hatályon kívül helyezése iránti kérelem benyújtása után

15,00 euró

A kérelem vagy a bíróságiilleték-kártya

A fellebbezésnek a körzeti bírósághoz történő benyújtása után

25,00 euró

A fellebbezés vagy a bíróságiilleték-kártya

Idézés subpoena ad testificandum vagy duces tecum (tanúidézés) formájában történő kibocsátása után

15,00 euró

Az eredeti idézés

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Ha a bírósági illetéket nem fizetik be a keresetlevél benyújtása után, az iratot visszaküldik a felperesnek, és felhívják az illeték befizetésére.

Ha a bírósági illetéket nem fizetik be a jogvitáról való értesítés viszontkeresettel történő benyújtása után, az iratot megvizsgálják annak megállapítása érdekében, hogy az alperes viszontkeresete elfogadható-e. Ha IGEN, akkor az iratot visszaküldik az alperesnek, és felhívják az illeték befizetésére. Ha NEM, akkor az iratot visszaküldik az alperesnek annak megindoklásával, hogy a viszontkereset miért nem fogadható el. Az alperesnek a jogvitáról való értesítésre vonatkozó új formanyomtatványt küldenek annak kitöltése és a kis értékű követelésekkel foglalkozó hivatalvezetőhöz történő visszaküldése céljából.

Ha a bírósági illetéket nem fizetik be a rendelkezésre álló határidőn belül az ítélet hatályon kívül helyezése iránti kérelem benyújtása után, az elnöklő bírót tájékoztatják ennek tényéről a kérelem benyújtásakor. Ilyen esetben határozat kibocsátására kerülhet sor a bírósági végrehajtónak (sheriff) címezve az eredeti mulasztási ítélet végrehajtása céljából. .

Ha a bírósági illetéket nem fizetik be a fellebbezésnek a körzeti bírósághoz történő benyújtása után, az ügyiratot nem továbbítják a körzeti bírósághoz. Ilyen esetben határozat kibocsátására kerülhet sor a bírósági végrehajtónak címezve a bíróság eredeti határozatának végrehajtása céljából.

Ha a bírósági illetéket nem fizetik be idézés subpoena ad testificandum vagy duces tecum (tanúidézés) formájában történő kibocsátása után, az idézés érvénytelen.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Az illeték bármelyik kerületi bíróság kezelőirodájában befizethető az alábbi módokon:

Személyesen, készpénz vagy csekk / postautalvány / pénztári csekk formájában a vezető tisztviselő részére.

Az illetékek a csekknek / postautalványnak / banki intézvénynek az érintett kerületi bíróság hivatalának vezető tisztviselője számára való megküldésével is befizethetők.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

A kerületi bíróság bélyegzőirodájában történő személyes befizetés esetén őrizze meg a bírósági tisztviselőtől kapott bizonylatot, és nyújtsa be a lebélyegzett irato(ka)t a kis értékű követelésekkel foglalkozó hivatalvezetőhöz.

Ha a csekket, postautalványt vagy pénztári csekket postán küldte meg a vezető tisztviselő részére, őrizze meg a fizetési módról készített fénymásolatot és az eredeti feladóvevényt. Erre szükség lesz bizonyítékként, ha a bíróság a befizetés igazolását kéri.

Ha a kis értékű követelésekkel foglalkozó irodához befizetés érkezik bármilyen irattal összefüggésben, az iroda lebélyegzi az iratot, és az ügyirathoz csatolja a megfizetett illetékről kiállított bizonylatot.

Utolsó frissítés: 18/01/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.