Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

Lettország

Tartalomszolgáltató:
Lettország
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.
Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetnem?

Mi történik, ha nem fizetem be az illetéket határidőben?

Hogyan fizethetem meg az illetéket?

Mit kell tennem, ha befizettem az illetéket?

Bevezetés

A polgári perrendtartásról szóló törvény (Civilprocesa likums) 33. szakasza alapján a perköltségek (tiesas izdevumi) az alábbiakat foglalják magukban:

1. eljárási illeték (valsts nodeva);

2. hivatali illeték (kancelejas nodeva);

3. az ügy vizsgálatával kapcsolatos költségek.

Az eljárási illetéket a bírósághoz benyújtott minden kereset – alapkereset, ellenkérelem, a harmadik fél által a már folyamatban lévő eljárás tárgyát képező jogvita tárgyára vonatkozóan benyújtott önálló kereset, a különös eljárásban benyújtott kereset vagy a polgári perrendtartásról szóló törvény 34. szakasza szerinti egyéb kereset – esetében meg kell fizetni.

Hivatali illetéket kell fizetni a következő esetekben:

 1. az üggyel kapcsolatos iratmásolatok kiadásáért, valamint valamely bírósági ítélet vagy határozat ismételt kiadásáért: 7,11 euró;
 2. tanúsítványok kiadásáért: 2,85 euró;
 3. a végrehajtást elrendelő végzés másodpéldányának kiadásáért: 14,23 euró;
 4. a bírósági ítélet jogerőre emelkedésének igazolásáért, amennyiben az ítéletet külföldi hatóságokhoz kell benyújtani: 4,27 euró;
 5. a tanúk idézéséért: 4,27 euró/fő.
Az ügy vizsgálatával kapcsolatos költségek:
 1. a tanúknak és a szakértőknek fizetendő összegek;
 2. a tanúk meghallgatásával vagy a helyszíni szemlék lefolytatásával kapcsolatos költségek;
 3. az alperes felkutatásával kapcsolatban felmerülő költségek;
 4. a bírósági ítélet végrehajtásával kapcsolatos költségek;
 5. a bírósági értesítések és más bírósági iratok kézbesítésével, kiadásával és lefordításával kapcsolatos költségek;
 6. a hirdetmények újságokban való közzétételének költségei;
 7. a zálogjogokkal vagy biztosítékokkal kapcsolatos költségek.

Az eljárási illeték nem fizethető meg elektronikus úton.

Milyen illetéket kell fizetnem?

A bírósághoz benyújtott kis értékű követelések tekintetében eljárási illetéket kell fizetni.

Hivatali illetéket kell fizetni az üggyel kapcsolatos iratmásolatok kiadásáért, valamint valamely bírósági ítélet vagy határozat ismételt kiadásáért; a tanúsítványok kiadásáért; a végrehajtást elrendelő végzés másodpéldányának kiadásáért; a bírósági ítélet jogerőre emelkedésének igazolásáért, amennyiben az ítéletet külföldi hatóságokhoz kell benyújtani; a tanúk idézéséért.

Az ügy vizsgálatával kapcsolatos költségek a következők: a tanúknak és a szakértőknek fizetendő összegek; a tanúk meghallgatásával vagy a helyszíni ellenőrzések lefolytatásával kapcsolatos költségek; az alperes felkutatásával kapcsolatban felmerülő költségek; a bírósági ítélet végrehajtásával kapcsolatos költségek; a bírósági értesítések és más bírósági iratok kézbesítésével, kiadásával és lefordításával kapcsolatos költségek; a hirdetmények újságokban való közzétételének költségei; a zálogjogokkal vagy biztosítékokkal kapcsolatos költségek.

Mennyit kell fizetnem?

A keresetlevél benyújtásakor a követelés összegének 15%-át, de legalább 71,41 eurónak megfelelő eljárási illetéket kell fizetni. A gyermekek vagy a szülők tartási követelései tekintetében nem kell eljárási illetéket fizetni.

A bíróság elrendeli, hogy a pervesztes fél térítse meg a pernyertes fél által megfizetett valamennyi eljárási költséget. Amennyiben a követelés részben kielégítést nyert, a bíróság elrendeli, hogy a felperes részére a kereset ezen részével, az alperes részére pedig a követelés elutasított részével arányosan kell megtéríteni az eljárási költségeket. Nem kell megtéríteni az eljárási illetéket a bírósági határozattal szembeni kiegészítő panasz (blakus sudzība) vagy a bírósági eljárásnak a mulasztási ítélet meghozatalát követő újraindítása esetén.

Ha a felperes eláll a keresettől, meg kell térítenie az alperes eljárási költségeit. Ebben az esetben az alperesnek nem kell megtérítenie a felperes eljárási költségeit. Ha azonban a felperes azért áll el a keresettől, mert az alperes a követelések előterjesztését követően önként teljesítette azokat, a bíróság a felperes kérelmére elrendeli, hogy az alperes térítse meg a felperes eljárási költségeit.

Ha a bíróság a keresetet elfogadhatatlannak nyilvánítja, az alperes kérelmére elrendeli, hogy a felperes térítse meg az alperes eljárási költségeit.

Ha a felperes mentesül az eljárási költségek megfizetése alól, az alperest az eljárási költségeknek az állam részére való megfizetésére kötelezik olyan arányban, amilyen arányban a keresetnek helyt adtak.

Hivatali illetéket kell fizetni a következő esetekben:

 1. az üggyel kapcsolatos iratmásolatok kiadásáért, valamint valamely bírósági ítélet vagy határozat ismételt kiadásáért: 7,11 euró;
 2. tanúsítványok kiadásáért: 2,85 euró;
 3. a végrehajtást elrendelő végzés másodpéldányának kiadásáért: 14,23 euró;
 4. a bírósági ítélet jogerőre emelkedésének igazolásáért, amennyiben az ítéletet külföldi hatóságokhoz kell benyújtani: 4,27 euró;
 5. a tanúk idézéséért: 4,27 euró/fő.

Mi történik, ha nem fizetem be az illetéket határidőben?

Ha a keresethez nem csatolják az eljárási illetéknek és az egyéb eljárási költségeknek a törvény által meghatározott eljárásnak megfelelően és ott előírt összegben történő megfizetését igazoló dokumentumokat, a bíróság a polgári perrendtartásról szóló törvény 133. szakasza alapján nem vizsgálja tovább a keresetet, és határidőt ír elő a felperes részére a hiányosságok orvoslására.

Amennyiben a felperes a megadott határidőn belül orvosolja a hiányosságokat, úgy kell tekinteni, mintha a keresetet az eredeti időpontban nyújtotta volna be a bíróság részére.

Amennyiben a felperes a megadott határidőn belül nem orvosolja a hiányosságokat, a keresetet úgy kell tekinteni, mintha be sem nyújtották volna, és vissza kell küldeni a felperesnek.

A kereset visszaküldése nem érinti a felperes azon jogát, hogy a törvényben megállapított rendes eljárásnak megfelelően ismét benyújtsa a keresetet.

Hogyan fizethetem meg az illetéket?

Az eljárási és a hivatali illetéket az államkincstár (Valsts kase) bankszámlájára kell megfizetni. Az ügy vizsgálatával összefüggő költségeket a bírósági hivatal (Tiesu administrācija) bankszámlájára kell megfizetni.

A bírósági tevékenységek díja (eljárási illeték) (a polgári perrendtartásról szóló törvény 34. szakasza, a hatodik bekezdés kivételével):

Kedvezményezett: Valsts kase

Nyilvántartási szám: 90000050138

Számlaszám: LV55TREL1060190911200

A kedvezményezett bankja: Valsts kase

BIC-kód: TRELLV22

A befizetés célja: az érintett személyt vagy ügyet azonosító adatok: az ügyszám (ha ismert); természetes személyek esetében a vezeték- és keresztnév, valamint a személyazonosító szám; jogi személyek esetében a név és a nyilvántartási szám. Ha az eljárási illetéket más személy nevében fizetik meg, meg kell adni az adott személy azonosításához szükséges információkat, melyek a következők: az ügyszám (ha ismert); természetes személyek esetében a vezeték- és keresztnév, valamint a személyazonosító szám; jogi személyek esetében a név és a nyilvántartási szám.

A végrehajtási lap vagy más végrehajtható okirat benyújtása esetén megfizetendő díjat (eljárási illetéket) (a polgári perrendtartásról szóló törvény 34. szakasza, hatodik bekezdés) az alábbiak szerint kell megfizetni:

Kedvezményezett: Valsts kase

Nyilvántartási szám: 90000050138

Számlaszám: LV71TREL1060190911300

A kedvezményezett bankja: Valsts kase

BIC-kód: TRELLV22

A befizetés célja: az érintett személyt vagy ügyet azonosító adatok: az ügyszám (ha ismert); természetes személyek esetében a vezeték- és keresztnév, valamint a személyazonosító szám; jogi személyek esetében a név és a nyilvántartási szám. Ha az eljárási illetéket más személy nevében fizetik meg, meg kell adni az adott személy azonosításához szükséges információkat, melyek a következők: az ügyszám (ha ismert); természetes személyek esetében a vezeték- és keresztnév, valamint a személyazonosító szám; jogi személyek esetében a név és a nyilvántartási szám.

Hivatali illeték (a polgári perrendtartásról szóló törvény 38. szakasza):

A bíróság hivatali illetéke:

Kedvezményezett: Valsts kase

Nyilvántartási szám: 90000050138

Számlaszám: LV39TREL1060190911100

A kedvezményezett bankja: Valsts kase

BIC-kód: TRELLV22

A befizetés célja: az érintett személyt vagy ügyet azonosító adatok: az ügyszám (ha ismert); természetes személyek esetében a vezeték- és keresztnév, valamint a személyazonosító szám; jogi személyek esetében a név és a nyilvántartási szám. Ha a hivatali illetéket más személy nevében fizetik meg, meg kell adni a személyazonosításhoz szükséges információkat, melyek a következők: az ügyszám (ha ismert); természetes személyek esetében a vezeték- és keresztnév, valamint a személyazonosító szám; jogi személyek esetében a név és a nyilvántartási szám.

Az ügy vizsgálatával kapcsolatos költségek (a polgári perrendtartásról szóló törvény 39. szakasza):

A körzeti (városi) és regionális bíróságok

Kedvezményezett: Tiesu administrācija

Nyilvántartási szám: 90001672316

Számlaszám: LV51TREL2190458019000

A kedvezményezett bankja: Valsts kase

BIC-kód: TRELLV22

A befizetés célja: „21499”, valamint meg kell jelölni az érintett személy azonosítóadatait vagy az ügy azonosítóját; ezek a következők lehetnek: az ügyszám (ha ismert); természetes személyek esetében a vezeték- és keresztnév, valamint a személyazonosító szám; jogi személyek esetében a név és a nyilvántartási szám. Ha az ügy vizsgálatával összefüggő költségeket más személy nevében fizetik meg, meg kell adni a személyazonosításhoz szükséges információkat, melyek a következők: az ügyszám (ha ismert); természetes személyek esetében a vezeték- és keresztnév, valamint a személyazonosító szám; jogi személyek esetében a név és a nyilvántartási szám.

Mit kell tennem, ha befizettem az illetéket?

A kereset bíróság részére való benyújtásakor a keresethez mellékelni kell az eljárási illetéknek és más eljárási költségeknek a törvény által meghatározott eljárásnak megfelelően és ott előírt összegben történő megfizetését igazoló dokumentumokat.

Utolsó frissítés: 04/10/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.