A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

Litvánia

Tartalomszolgáltató:
Litvánia

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetnem?

Mi történik, ha nem fizetem be az illetéket határidőben?

Hogyan fizethetem meg az illetéket?

Mit kell tennem, ha befizettem az illetéket?

Bevezetés

Az európai kis értékű követelések esetén a polgári perrendtartásról szóló litván törvénykönyv (Civilinio proceso kodeksas) 80. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott összegű bírósági eljárási illetéket kell megfizetni.

A Litván Köztársaság kormányának a bírósági illeték kiszámítása, befizetése, beszámítása és visszafizetése szabályainak jóváhagyásáról szóló, 2011. október 27-i 1240. sz. határozata szerint az illeték megfizetése elektronikus úton is teljesíthető.

Milyen illetéket kell fizetnem?

Az illetéket a következő bekezdésben meghatározott összegben kell megfizetni.

Mennyit kell fizetnem?

Ez a követelés összege 3%-ának felel meg, de nem lehet kevesebb, mint 50 LTL. Ha az eljárási iratokat és azok mellékleteit csak elektronikusan nyújtották be a bíróság részére, az adott eljárási iratra alkalmazandó illeték 75%-ának megfelelő, de legalább 10 LTL összegű illetéket kell fizetni.

Mi történik, ha nem fizetem be az illetéket határidőben?

A keresethez csatolni kell azokat az okiratokat és más bizonyítékokat, amelyek a felperesi követelések alapját képezik, valamint azokat a bizonyítékokat, amelyek az illeték megfizetését igazolják.

Ha az illetéket nem fizették meg, a bíróság végzést hoz, amelyben megfelelő határidőt tűz a teljesítésre, amely nem lehetett rövidebb, mint 7 nap. A végzést legkésőbb a meghozatalát követő munkanapon kézbesíteni kell.

Ha az eljárási iratot benyújtó fél a megadott határidőn belül eleget tesz a bíróság utasításainak, úgy kell tekinteni, mintha az eljárási iratot az eredeti időpontban benyújtotta volna a bíróság részére. Ellenkező esetben úgy kell tekinteni, mintha az eljárási iratot nem nyújtották volna be, és a teljesítésre kitűzött határidő lejártától számított legfeljebb 5 munkanapon belül a bíróság végzést hoz az iratnak és az azt kísérő mellékleteknek a benyújtó személy részére való visszaküldéséről.

Hogyan fizethetem meg az illetéket?

A pénzügyminisztérium alá tartozó állami adóhatóság bevételi számlájára kell megfizetni az illetéket a szóban forgó személy által választott módon (e-banking, készpénzes fizetés, banki átutalás stb.)

Mit kell tennem, ha befizettem az illetéket?

Az illeték befizetését a fizetési megbízás vagy más, fizetést igazoló dokumentum igazolja, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

  1. a befizető vezeték- és keresztneve, valamint személyazonosító száma (jogi személyek esetén: név és cégjegyzékszám);
  2. a másik fél (alperes, adós stb.) vezeték- és keresztneve, valamint személyazonosító száma (jogi személyek esetén: név és cégjegyzékszám);
  3. a fizetés időpontja
  4. a fizetési kódja;
  5. a megfizetett összeg;
  6. a befizetés célja („illeték” megnevezés, valamint azon bíróság neve, ahol az eljárást megindították).

Amennyiben az illetéket az eljárásban részt vevő fél képviselője (ügyvéd, ügyvédjelölt vagy más, a felek érdekeit képviselő személy) fizeti meg, a fizetési megbízásnak vagy a fizetést igazoló más dokumentumnak a fentiekben felsoroltakon kívül tartalmaznia kell a képviselt fél vezeték- és keresztnevét, valamint személyazonosító számát (jogi személyek esetén: név és cégjegyzékszám).

Ha az illetéket elektronikus úton fizetik meg, a fizetést nem kell dokumentummal igazolni.

Utolsó frissítés: 07/04/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.