A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

Hollandia

Tartalomszolgáltató:
Hollandia

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

A kis értékű követelések európai eljárásában (861/2007/EK rendelet, amely 2009. január 1-jén lépett hatályba) a keresetleveleket az illetékességre vonatkozó rendes szabályok szerint illetékes bíróságnál kell benyújtani az „A” formanyomtatványon. A kis értékű követelések európai eljárásának célja a határokon átnyúló, legfeljebb 5000 euró értékű követelésekkel kapcsolatos ügyek elbírálásának egyszerűsítése és felgyorsítása. A rendelet az összes uniós tagállam viszonyában alkalmazandó, Dánia kivételével.

A kis értékű követelések esetén alkalmazható európai eljárás a tagállami jogszabályok szerinti eljárások alternatívájaként áll a peres felek rendelkezésére. A kis értékű követelések európai eljárása keretében hozott ítéletet a többi tagállamban végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás és az elismerés kifogásolásának bármilyen lehetősége nélkül el kell ismerni és végre kell hajtani.

A kis értékű követelések eljárásához egységesített formanyomtatványok állnak rendelkezésre az Unió valamennyi nyelvén. Az eljárás megindításához az „A” formanyomtatványt kell kitölteni. A formanyomtatványhoz csatolni kell az összes kapcsolódó iratot, például nyugtákat, számlákat stb.

A másik tagállambeli végrehajtás csak akkor tagadható meg, ha az összeegyeztethetetlen a másik tagállamban ugyanazon felek között született másik ítélettel. A végrehajtásra az ítélet végrehajtásának helye szerinti tagállam nemzeti szabályaival és eljárásaival összhangban kerül sor.

Milyen illetéket kell fizetnem?

A bírósági illetékek összege a kereset vagy kérelem összegétől függ. Lásd még: Mennyit kell fizetni?

Mennyit kell fizetni?

A 2019-ben fizetendő illetékek a következők:

A kereset vagy kérelem jellege vagy összege

Nem természetes személyeket terhelő bírósági illetékek

Természetes személyeket terhelő bírósági illetékek

Vagyontalanokat terhelő bírósági illetékek

– Határozatlan összegű vagy

– legfeljebb 500 euró összegű

keresettel vagy kérelemmel kapcsolatos ügyek

121 euró

81 euró

81 euró

Több mint 500 euró, de legfeljebb 12 500 euró összegű

keresettel vagy kérelemmel kapcsolatos ügyek

486 euró

231 euró

81 euró

További információkért, kérjük, látogasson el az alábbi weboldalakra: Holland igazságszolgáltatási rendszer és Holland jogi segítségnyújtási tanács.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

A bírósági illetékeket előre kell megfizetni. Ha a befizetésre 1 hónapig nem kerül sor, az ügyet megszüntetik és nem folytatják.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A megküldött számla (elektronikus vagy egyéb) átutalás útján fizethető meg.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Az illeték megfizetése után az alperest értesítik, és felhívják a válasz-formanyomtatvány kitöltésére és visszaküldésére.

Kapcsolódó linkek

Az Európai Parlament és a Tanács 861/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről

„A” formanyomtatvány

Holland igazságszolgáltatási rendszer

Holland jogi segítségnyújtási tanács

Utolsó frissítés: 08/04/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.