Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lengyel nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: bolgárspanyolcsehdánnémetésztgörögangolfranciaolaszlettmáltaiportugálfinn.
Swipe to change

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

Lengyelország

Tartalomszolgáltató:
Lengyelország
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

A polgári eljárásokban fizetendő illetékeket a bírósági költségekről (polgári ügyek) szóló, 2005. július 28-i törvény (egységes szerkezetbe foglalt szöveg: Jogi Közlöny 2014., 1025. tétel) szabályozza. Főszabály szerint illetéket kell fizetni bármilyen keresetlevél benyújtásáért, a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet által szabályozott eljárás keretében előterjesztett kereseteket is ideértve.

A bírósági költségekről (polgári ügyek) szóló törvény (IV. cím – Mentesség a bírósági költségek alól) szerint kérelem terjeszthető elő az ilyen költségek alóli mentesítés iránt.

Milyen illetéket kell fizetnem?

A kis értékű követelések eljárásában rögzített összegű illetéket kell fizetni.

Mennyit kell fizetni?

Rögzített, 100 PLN összegű illetéket kell fizetni a kis értékű követelések európai eljárása keretében benyújtott keresetlevelekért (a bírósági költségekről [polgári ügyek] szóló törvény 27b. cikke). Ugyanilyen illetéket kell fizetni a fellebbezésekért (a törvény 27b. cikkével összefüggésben értelmezett 18. cikke).

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

A polgári perrendtartásról szóló, 1964. november 17-i törvény (Jogi Közlöny 43. sz., 269. tétel, módosításokkal) 1262. cikkének 1. §-a szerint a bíróságok az illeték megfelelő megfizetésének hiányában nem járnak el az eljárási irat alapján. Más szóval, egy eljárási irat (keresetlevél) illetékes bírósághoz történő benyújtásakor vagy meg kell fizetni az illetéket, vagy a bírósági költségek alóli mentesítés iránti kérelmet kell előterjeszteni.

Az eljárási irat után fizetendő illetékek megfizetésének elmulasztásával kapcsolatos eljárási következményeket többek között a polgári perrendtartás 130. és 1302. cikke határozza meg.

A polgári perrendtartás 130. cikke szerint abban az esetben, ha egy eljárási irat (például a keresetlevél) nem dolgozható fel az illeték meg nem fizetése miatt, az elnöklő bíró az eljárási irat visszaküldésének terhe mellett felhívja a felet az illeték egy héten belüli befizetésére. Ha az eljárási iratot olyan külföldön élő személy nyújtotta be, akinek nincs Lengyelországban kijelölt képviselője, az elnöklő bíró egy hónapnál nem rövidebb határidőt szab meg az illeték megfizetésére. Az illeték meghatározott határidőn belüli megfizetésének elmaradása esetén az eljárási iratot visszaküldik a félnek. Az illeték meghatározott határidőn belüli megfizetése esetén az eljárási irat a benyújtásának időpontjától vált ki joghatásokat.

A polgári perrendtartás 1302. cikke szerint az ügyvéd vagy szabadalmi ügyvivő által az illeték megfizetése nélkül benyújtott eljárási iratot a fizetésre való felhívás nélkül vissza kell küldeni, ha az illeték rögzített összegű vagy az a jogvita tárgyát képező, a fél által megjelölt összeggel arányos. Ha azonban az irat visszaküldésére vonatkozó határozat kézbesítésétől számított egy héten belül befizetik az eljárási irat után az illetéket, az eljárási irat a benyújtásának időpontjától vált ki joghatásokat.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A bírósági illetékek polgári ügyekben történő megfizetésének módjait a fent említett, a bírósági költségekről (polgári ügyek) szóló törvényt végrehajtó, a polgári ügyekben irányadó bírósági illetékek megfizetésére vonatkozó szabályozásról szóló, 2006. január 31-i igazságügyi miniszteri rendelet (Jogi Közlöny 27. sz., 199. tétel) szabályozza.

Polgári ügyekben a bírósági illetékek nem készpénzes formában az illetékes bíróság folyószámlájára (a számlával kapcsolatos adatok beszerezhetők közvetlenül a bíróságtól, annak honlapjáról vagy az Igazságügyi Minisztérium honlapjáról), közvetlenül a bíróság pénztárába vagy a bíróság pénztárában megvásárolható illetékbélyegek formájában fizethetők be.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Az illeték megfizetése és a hiányzó iratok benyújtása után a bíróság zárt ülésen megvizsgálja az ügyet. A bíróság csak a 861/2007/EK rendeletben meghatározott esetekben tűzhet ki tárgyalást.

Utolsó frissítés: 08/04/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.