A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

Románia

Tartalomszolgáltató:
Románia

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

A kis értékű követelések európai eljárását a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szabályozza.

A bírósági bélyegilletékek rendszerét a 2013. június 26. óta hatályos 80/2013. sz. sürgősségi rendelet szabályozza. Ezt a jogalkotási aktust azt követően fogadták el, hogy módosították a polgári per lefolytatására vonatkozó keretszabályozást a polgári perrendtartás elfogadása és a polgári törvénykönyv által létrehozott új intézmények bevezetése révén.

A bírósági bélyegilletéket minden természetes és jogi személynek meg kell fizetnie a bíróságok, valamint az Igazságügyi Minisztérium (Ministerul Justiției) és a legfőbb semmítő- és ítélőszék mellett működő ügyészség (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție) által nyújtott szolgáltatások ellenértékeként.

A bírósági bélyegilletékeket Romániában online is meg lehet fizetni; jelenleg azonban az elektronikus fizetési rendszer nem működik.

Milyen illetéket kell fizetnem?

A bírósági bélyegilletékeket mind első fokon, mind pedig fellebbezések után meg kell fizetni a jogszabályok által meghatározott feltételek mellett.

A természetes személyek kérelemre mérséklésben, mentességben és részletfizetési kedvezményben részesülhetnek a bírósági bélyegilletékek megfizetése tekintetében a módosított 193/2008. sz. törvény által módosított formában jóváhagyott, a polgári ügyekben nyújtott állami jogi segítségnyújtásról szóló 51/2008. sz. sürgősségi kormányrendelet alapján. A jogi személyek a bírósági bélyegilletékek megfizetésére vonatkozó könnyítésekben részesülhetnek a 80/2013. sz. sürgősségi kormányrendelet 42. cikkének (2) bekezdése alapján.

Mennyit kell fizetni?

Jelenleg a keresetindításért fizetendő bírósági bélyegilleték összegét a 80/2013 sürgősségi kormányrendelet 3. cikkének (1) bekezdése a következőképpen határozza meg:

  1. legfeljebb 500 RON értékig: 8%, de legalább 20 RON;
  2. 501 RON és 5000 RON között: 40 RON + az 500 RON-t meghaladó érték 7%-a;
  3. 5001 RON és 25 000 RON között: 355 RON + az 5000 RON-t meghaladó érték 5%-a.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

A 80/2013. sz. sürgősségi kormányrendelettel összhangban a bírósági bélyegilletéket előre kell megfizetni. Ha a felperes nem teljesíti illetékfizetési kötelezettségét a jogszabály vagy a bíróság által meghatározott határidőn belül, keresetét a bélyegilleték megfizetésének elmulasztása miatt elutasítják, vagy – adott esetben – a jogszerűen megfizetett bírósági bélyegilleték korlátai között tárgyalják. Ezenfelül ha a bírósági bélyegilleték megfizetésére vonatkozó könnyítések iránti kérelmet elutasították, és a felperes nem fizette meg a megfelelő bírósági bélyegilletéket a bíróság által meghatározott határidőn belül, valamint nem csatolta az ügyiratokhoz az illeték befizetésének igazolását, a bíróság a bélyegilleték megfizetésének elmulasztása miatt elutasítja a keresetet.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A bírósági bélyegilletéket az annak megfizetésére köteles személynek készpénzben, banki átutalási megbízás útján vagy online kell befizetnie azon közigazgatási egység „Bírósági és egyéb bélyegilletékek” elnevezésű, elkülönített helyi költségvetési bevételi számlájára, ahol lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel vagy – jogi személy esetében – bejegyzett székhellyel rendelkezik. Az illetékek átutalásának költsége az illeték megfizetésére köteles személyt terheli.

Ha az illeték megfizetésére köteles személy nem Romániában rendelkezik lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy – adott esetben – bejegyzett székhellyel, a bírósági bélyegilletéket azon közigazgatási egység helyi költségvetési számlájára kell befizetni a bíróság számára, ahol a keresetet megindítják vagy a kérelmet benyújtják.

A bírósági bélyegilletéket készpénzben kell megfizetni azon közigazgatási egység adó- és vámügyi igazgatóságán, ahol a természetes személy lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel vagy a jogi személy bejegyzett székhellyel rendelkezik.

A bírósági bélyegilletéket banki átutalással vagy online kell befizetni.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

A bírósági bélyegilleték megfizetéséről készpénzben vagy fizetési megbízás útján történő befizetés esetén kiállított számlát a kereset nyilvántartásba vételekor kell benyújtani.

A bírósági bélyegilletékekre vonatkozó számlák vagy – adott esetben – fizetési megbízások nem egységes formátumúak; azokat a befizetés helye szerinti közigazgatási egység által elfogadott formában bocsátják ki.

Ha a bírósági bélyegilleték megfizetésére azután kerül sor, hogy a bíróság erre felhívta a felperest, a felperesnek a felhívás kézhezvételétől számított tíz napon belül csatolnia kell az ügyiratokhoz az illeték befizetésének igazolását.

A bélyegilleték befizetésének igazolása benyújtható személyesen a bíróságon vagy postai úton, a befizetés alapjául szolgáló ügy számának feltüntetésével. E számot tartalmazza a bíróság által az érintett félhez intézett felhívás.

Utolsó frissítés: 02/04/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.