Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

Raskite visą informaciją apie mokesčius, galimus mokėjimo būdus, veiksmus atlikus mokėjimą ir kt. taikant Europos mokėjimo įsakymo procedūrą kiekvienoje valstybėje narėje.

Ketinate pasinaudoti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra? Nepamirškite, kad yra žyminis mokestis. Visą reikiamą informaciją apie mokesčius, galimus jų mokėjimo būdus, po to atliktinus veiksmus ir pan. rasite pasirinkę kitur šiame puslapyje nurodytą atitinkamą nacionalinę vėliavą.

Paskutinis naujinimas: 07/07/2023

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.