Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

Kipras

Turinį pateikė
Kipras

Kipre procesinis reglamentas, kuriuo įgyvendinamas 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2007, yra nuo 2009 m. sausio 1 d. galiojantis 2008 m. Procesinis reglamentas dėl Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros.

Paskutinis naujinimas: 11/04/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.