Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

Anglija ir Velsas

Turinį pateikė
Anglija ir Velsas

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

Ieškovas, pasinaudodamas Europos ieškinių dėl nedidelių sumų reglamentu, gali pareikšti iki 2 000 EUR vertės (neįskaitant visų palūkanų, išlaidų ir išmokų) ieškinį atsakovui tarpvalstybinėje byloje. Tarpvalstybinė byla yra tokia, kurios bent vienos iš šalių nuolatinė arba įprastinė gyvenamoji vieta yra kitoje valstybėje narėje, negu ta, kurios teisme pareiškiamas ieškinys. Šia procedūra galima pasinaudoti teikiant ir piniginius, ir nepiniginius reikalavimus civilinėse ir komercinėse bylose. Anglijoje ir Velse procesą galima pradėti grafystės teisme, tačiau ne aukštajame teisme.

Kokie mokesčiai taikytini?

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrai taikomi tokie patys teismo mokesčiai, kaip ir nacionaliniams ieškiniams dėl nedidelių sumų.

Siekiant pateikti Europos ieškinio dėl nedidelių sumų pareiškimą, reikia sumokėti teismo mokesčius. Jeigu norite mokėti debetine ar kreditine kortele, atitinkami kortelės duomenys turėtų būti nurodyti „Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros A formos“ priede.

Tais atvejais, kai ginčui išspręsti reikalingas teismo posėdis, taip pat taikomas teismo posėdžio mokestis.

Jeigu prireiktų reikalavimą priverstinai įvykdyti, reikės sumokėti papildomą teismo mokestį. Daugiau informacijos apie procedūrų, kuriomis galima pasinaudoti, rūšis galima rasti tinklalapiuose, susijusiuose su priverstiniu vykdymu Anglijoje ir Velse.

Kiek turiu mokėti?

Teismo mokesčiai Anglijoje ir Velse nurodyti lankstinuke EX50 - Civilinių ir šeimos bylų teismo mokesčiai

Dėl patogumo – toliau pateiktoje lentelėje išdėstyti ieškinių dėl nedidelių sumų mokesčiai yra teisingi 2016 m. lapkričio 17 d. duomenimis. Teismo mokesčiai kinta, todėl turėtumėte visada pasitikslinti teisme, pas teisinį atstovą ir kitus susijusius asmenis ar organizacijas, ar mokesčio dydis vis dar toks pat. Šie mokesčiai nurodyti svarais sterlingų (GBP), siekiant apskaičiuoti ekvivalentą eurais turi būti taikomas dienos, kurią norite pateikti prašymą, valiutos keitimo kursas.

1.1. Pradedant procesą (įskaitant procesą, kuris pradedamas gavus leidimą ir atmetant CCBC bylas, kurias kelia centro naudotojai, arba bylas, kurias kelia sistemos Money Claim OnLine naudotojai) pinigų sumai išieškoti, kai reikalaujama suma:

Mokėtinas mokestis (£ GBP)

a) Neviršija £ 300 GBP

£ 35 GBP

b) Viršija £ 300 GBP, bet neviršija £ 500 GBP

£ 50 GBP

c) Viršija £ 500 GBP, bet neviršija £ 1 000 GBP

£ 70 GBP

d) Viršija £ 1 000 GBP, bet neviršija £ 1 500 GBP

£ 80 GBP

e) Viršija £ 1 500 GBP, bet neviršija £ 3 000 GBP

£ 115 GBP

Jeigu rengiamas teismo posėdis, mokamas papildomas mokestis.

Už teismo posėdį, kuriame nagrinėjama ieškinio dėl nedidelių sumų byla, mokėtinas mokestis, kai reikalaujama suma:

i) Neviršija £ 300 GBP

£ 25 GBP

ii) Viršija £ 300 GBP, bet neviršija £ 500 GBP

£ 55 GBP

ii) Viršija £ 500 GBP, bet neviršija £ 1 000 GBP

£ 80 GBP

iii) Viršija £ 1 000 GBP, bet neviršija £ 1 500 GBP

£ 115 GBP

iv) Viršija £ 1 500 GBP, bet neviršija £ 3 000 GBP

£ 170 GBP

Jeigu norite reikalavimą priverstinai įvykdyti, reikia sumokėti papildomą mokestį.

Norėdami pateikti prašymą teismui, privalote sumokėti teismo mokestį ir įvairiais bylos etapais mokėti kitus teismo mokesčius. Jūs galite turėti teisę į „atleidimą nuo mokesčio“ (tai priklauso nuo jūsų asmeninių aplinkybių), tai reiškia, kad jums gali nereikėti mokėti teismo mokesčio arba gali tekti sumokėti tik jo dalį. Tačiau privalote kreiptis dėl atleidimo nuo kiekvieno teismo proceso metu mokėtino mokesčio atskirai. Pvz., jei kreipiatės dėl atleidimo nuo mokesčio tik pirmą kartą pareiškę ieškinį, būsite atleistas tik nuo šio pirmojo „bylos iškėlimo“ mokesčio. Taip yra todėl, kad nagrinėjant bylą teisme jūsų asmeninės aplinkybės gali pasikeisti, todėl vėliau galite nebeatitikti atleidimo nuo mokesčio reikalavimų. Taip pat galite įgyti teisę į atleidimą nuo mokesčio vykstant bylos nagrinėjimui.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Jeigu ieškovas tinkamai neįrašo kreditinės kortelės duomenų arba dėl kokios nors priežasties atlikti mokėjimo nepavyksta, teismas ieškovui išsiunčia B formą „Teismo raginimas užpildyti pareiškimą ir (arba) pašalinti ieškinio trūkumus“, kurioje paragina pateikti galiojančios kreditinės kortelės duomenis, kad būtų galima sumokėti teismo mokesčius. Jeigu tinkamo mokėjimo negaunama, prašymas toliau nenagrinėjamas.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Teismo mokestis sumokamas pateikiant teismui tinkamus mokėjimo duomenis. Iš pradžių šį veiksmą reikėtų atlikti nurodant atitinkamus duomenis „Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros A formos priede“.

Mokėjimas paprastai atliekamas debetine arba kreditine kortele. Tikėtina, kad teisme, kuriame teikiamas prašymas, bus galimi ne visi A formoje nurodyti mokėjimo būdai. Ieškovas turėtų susisiekti su teismu ir patikrinti, kurį mokėjimo būdą galima naudoti.

Mokėjimą taip pat gali būti įmanoma atlikti kreditine kortele telefonu. Daugelis teismų turi priemones tokiu būdu priimti mokėjimus kreditine kortele, tačiau pirmiausia reikia susisiekti su atitinkamu teismu, kad jis patvirtintų, jog mokėjimą galima atlikti tokiu būdu.

Elektroniniu būdu mokėjimą gali atlikti tik adresą Jungtinėje Karalystėje turintis asmuo.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Jeigu pareiškimas buvo pateiktas tinkamai, teismas atsakovui įteikia ieškinio formą (su lydimaisiais dokumentais) kartu su Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros atsiliepimo forma (C forma). Tuo pačiu metu ieškovui išsiunčiamas pranešimas apie išdavimą, kartu su mokėjimo operacijos kvitu.

Kvitas paprastai būna 8 x 12 cm ir jo viršuje būna nurodytas teismo pavadinimas ir pašto adresas, o apačioje – sumokėta suma ir mokėjimo data bei laikas.

Daugiau informacijos žr. adresu Europos Sąjungos tarpvalstybiniai ieškiniai

Paskutinis naujinimas: 04/05/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.