Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

Vokietija

Turinį pateikė
Vokietija

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrai taikomos teismo išlaidos išdėstytos Teismo išlaidų įstatyme (vok. Gerichtskostengesetz).

Teismas pareikalauja sumokėti teismo išlaidas išduodamas teismo išlaidų sąskaitą faktūrą. Mokesčiai tampa mokėtini, kai pateikiamas prašymas, kuriuo pradedama procedūra. Tačiau procedūros eiga nuo mokesčių sumokėjimo nepriklauso.

Teismo mokesčius turi sumokėti ne tik pareiškėjas, bet ir kiekvienas asmuo, kuriam teismas nustato tokią pareigą, arba kiekvienas asmuo, prisiimantis atsakomybę pagal teisminį susitarimą.

Kokie mokesčiai taikytini?

Konkretūs mokesčiai išvardyti Teismo išlaidų įstatymo priede (Išlaidų sąraše, vok. Kostenverzeichnis). Išlaidų sąrašo 1210 punkte nurodytas Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros mokesčio tarifas – 3,0. Jeigu procedūra užbaigiama ankstyvu etapu, šio mokesčio tarifas sumažinamas iki 1,0 (Išlaidų sąrašo 1211 punktas).

Mokesčio sumą lemia ginčo vertė, o ji paprastai būna identiška pateikto reikalavimo vertei.

Kiek turiu mokėti?

Mokėtinas mokestis:

Vertė iki
EUR

3,0 mokesčio tarifas
EUR

1,0 mokesčio tarifas
EUR

500,00

105,00

35,00

1 000,00

159,0

53,00

1 500,00

213,00

71,00

2 000,00

267,00

89,00

Turi būti sumokėti ne tik mokesčiai, bet ir visos patirtos išlaidos, pvz., įteikimo išlaidos, liudytojų, ekspertų ir vertėjų žodžiu dalyvavimo išlaidos.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Nesumokėtas teisines išlaidas priverstine tvarka išieškos teismo kasų atstovai.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Mokėjimą galima atlikti banko pavedimu į sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą. Pavedime turi būti nurodytas identifikacinis numeris.

a) Banko pavedimu

Mokėjimas banko pavedimu yra galimas.

b) Kreditine kortele

Mokėjimas kreditine kortele yra negalimas.

c) Tiesioginiu debetu iš jūsų banko sąskaitos

Mokėjimas tiesioginiu debetu yra negalimas.

d) Kitais mokėjimo būdais (nurodykite)

Kiti mokėjimo būdai negalimi.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Procedūros eiga nuo sumokėjimo nepriklauso.

Paskutinis naujinimas: 05/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.