Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

Vengrija

Turinį pateikė
Vengrija

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek man tai kainuos?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

Teisės normos, kuriomis reglamentuojami teismo mokesčiai, mokėtini už procedūras, Vengrijoje pradėtas pagal 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 861/2007, nustatantį Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, yra nustatytos 1990 m. Įstatyme Nr. XCIII dėl žyminių mokesčių. Pagal tas normas, kai pradedama procedūra, turi būti sumokamas 6 procentų ieškinio vertės mokestis pašto skyriuje įsigyjant mokestinį ženklą arba sumokant mokestį valstybiniam mokesčių administratoriui. Mokestį valstybiniam mokesčių administratoriui taip pat galima sumokėti banko pavedimu.

Kokie mokesčiai taikytini?

Pradedant ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūras, turi būti sumokami teismo mokesčiai.

Kiek man tai kainuos?

Jeigu teikiami piniginiai reikalavimai, turi būti sumokėta 6 proc. ieškinio vertės, neįskaitant papildomų rinkliavų (delspinigių, išlaidų), o jeigu teikiami nepiniginiai reikalavimai, turi būti sumokėta 6 proc. apytikrės reikalavimo vertės, tačiau ne mažiau kaip 15 000 HUF. Jeigu piniginiai reikalavimai pateikiami ne forintais, o kitomis valiutomis, mokestis turi būti sumokamas pagal ieškinio vertę, nustatytą pagal centrinio banko vidutinį valiutos keitimo kursą, taikytiną reikalavimo pateikimo dieną.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Ieškovai, kurie pradėdami procedūrą nesumoka mokesčio, gauna teismo raginimą jį sumokėti. Jeigu ieškovas per nurodytą terminą šio raginimo neįvykdo, teismas ieškinį palieka nenagrinėtą.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

  1. Procesinį mokestį galima sumokėti mokestiniu ženklu. Mokestinius ženklus galima įsigyti pašto skyriuose. Kai procesinis mokestis sumokamas mokestiniu ženklu, suma suapvalinama didėjimo arba mažėjimo linkme, kad nebūtų atsižvelgiama į mažesnį negu 50 HUF likutį, o didesnis negu 50 HUF likutis skaičiuojamas kaip 100 HUF.
  2. Ieškovas taip pat gali sumokėti procesinį mokestį remdamasis valstybinio mokesčių administratoriaus apskaičiavimu. Šiuo atveju ieškinio forma turi būti pateikiama kartu su kopija valstybiniam mokesčių administratoriui. Apskaičiuotą mokestį galima sumokėti naudojant valstybinio mokesčių administratoriaus nurodytą pinigų perlaidą arba atliekant pavedimą į valstybinio mokesčių administratoriaus nurodytą sąskaitą, arba, kai įmanoma, banko kortele. Kad būtų galima apskaičiuoti procesinį mokestį, ieškinio formą galima pateikti bet kuriai Nacionalinio mokesčių ir muitų administratoriaus (vengr. Nemzeti Adó- és Vámhivatal) apskrities (sostinės) mokesčių direkcijai.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

  1. Jeigu procesinis mokestis sumokamas mokestiniu ženklu, ženklą reikia priklijuoti prie pareiškimo ir tada pareiškimą pateikti teismui. Prie prašymo priklijuoto mokestinio ženklo klientas neturi kaip nors keisti ar žymėti.
  2. Kai procesinis mokestis sumokamas pagal apskaičiavimą, valstybinis mokesčių administratorius pareiškimo formoje patvirtina, kad ieškinys buvo pateiktas mokesčiui apskaičiuoti, o tada ieškinį galima teikti teismui.
Paskutinis naujinimas: 08/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.