Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

Airija

Turinį pateikė
Airija

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

2014 m. S.I. Nr. 22 9 dalyje nurodytas teismo mokesčių mokėjimas už dokumentus, būdingus ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrai. 2014 m. S.I. Nr. 22 2 dalyje nurodytas teismo mokesčių, kurie yra bendri abiem sritims, mokėjimas apylinkių teismų civiliniame procese.

Teismų internetinių paslaugų tarnyba taip pat neseniai įdiegė internetines paslaugas, kuriomis naudojantis, susikūrus paskyrą, galima sukurti, peržiūrėti, apmokėti ir pateikti ieškinius, įskaitant ieškinius dėl nedidelių sumų. Sistema gali naudotis visi fiziniai asmenys ir advokatų kontoros.

Kokie mokesčiai taikytini?

Sumokėti mokesčius reikalaujama ieškinių dėl nedidelių sumų kancleriui teikiant toliau nurodytus dokumentus, susijusius su ieškinių dėl nedidelių sumų pareiškimais:

  1. teikiant pradinį pareiškimą;
  2. teikiant prieštaravimą – priešieškinį;
  3. *** teikiant prašymą panaikinti sprendimą;
  4. *** teikiant apeliacinį skundą apygardos teismui;
  5. *** išduodant šaukimą Subpoena Ad Testificandum arba Duces Tecum (šaukimą liudytojui).

*** Šie dokumentai nenurodyti 2014 m. S.I. Nr. 22 9 dalyje, tačiau nurodyti 2014 m. S.I. Nr. 22 2 dalyje.

Kiek turiu mokėti?

Duomenų elementas

1)

Mokestis

2)

Antspauduotinas dokumentas

3)

Teikiant prašymą ieškinių dėl nedidelių sumų kancleriui

25,00 EUR

Pareiškimas arba teismo mokesčio kortelė

Teikiant prieštaravimą – priešieškinį ieškinių dėl nedidelių sumų kancleriui

25,00 EUR

Pareiškimas arba teismo mokesčio kortelė

Teikiant prašymą panaikinti sprendimą

15,00 EUR

Pareiškimas arba teismo mokesčio kortelė

Teikiant apeliacinį skundą apygardos teismui

25,00 EUR

Pareiškimas arba teismo mokesčio kortelė

Išduodant šaukimą Subpoena Ad Testificandum arba Duces Tecum (šaukimą liudytojui)

15,00 EUR

Šaukimo originalas

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Jeigu teismo mokestis nesumokamas teikiant pareiškimą, dokumentas grąžinamas ieškovui ir pareikalaujama mokėjimo.

Jeigu teismo mokestis nesumokamas teikiant prieštaravimą – priešieškinį, dokumentas įvertinamas siekiant įsitikinti, ar atsakovo priešieškinis yra pagrįstas. Jeigu TAIP, dokumentas grąžinamas atsakovui ir pareikalaujama mokėjimo. Jeigu NE, dokumentas grąžinamas atsakovui, paaiškinant, kodėl priešieškinis nėra pagrįstas. Atsakovui pateikiama nauja prieštaravimo forma, kad jis ją užpildytų ir grąžintų ieškinių dėl nedidelių sumų kancleriui.

Jeigu teismo mokestis, mokėtinas teikiant prašymą panaikinti sprendimą, per suteiktą laikotarpį nesumokamas, apie tai pareiškimo pateikimo dieną informuojamas pirmininkaujantis teisėjas. Gali būti išduodamas įsakymas šerifui, kad už akių priimtas pradinis sprendimas būtų įvykdytas. .

Jeigu teismo mokestis nesumokamas teikiant apeliacinį skundą apygardos teismui, byla apygardos teismui neperduodama. Gali būti išduodamas įsakymas šerifui, kad teisme priimtas pradinis įsakymas būtų įvykdytas.

Jeigu teismo mokestis nesumokamas išduodant šaukimą Subpoena Ad Testificandum arba Duces Tecum (šaukimą liudytojui), šaukimas negalioja.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Mokesčius galima sumokėti bet kurio apylinkės teismo žyminių mokesčių skyriuje šiais būdais:

grynaisiais pinigais arba čekiais / pašto perlaida / banko čekiu vyriausiajam kancleriui.

Mokesčius taip pat galima sumokėti vyriausiajam kancleriui mokėtiną čekį / pašto perlaidą / banko čekį nusiunčiant atitinkamam apylinkės teismo skyriui.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Atlikdamas mokėjimą apylinkės teismo žyminių mokesčių skyriuje, išsaugokite iš teismo pareigūno gautą kvitą ir pateikite antspauduotus dokumentus ieškinių dėl nedidelių sumų kancleriui.

Siųsdamas mokėjimą vyriausiajam kancleriui mokėtinu čekiu, pašto perlaida, banko čekiu, išsaugokite mokėjimo būdą patvirtinančio dokumento kopiją ir perlaidos patvirtinimo originalą. To prireiks kaip įrodymo, jeigu teismas pareikalaus įrodyti mokėjimą.

Kai ieškinių dėl nedidelių sumų skyrius gauna mokėjimą už bet kurį dokumentą, skyrius dokumentą antspauduoja ir sumokėto mokesčio kvitą prideda prie bylos.

Paskutinis naujinimas: 18/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.