Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

Liuksemburgas

Turinį pateikė
Liuksemburgas

Kokie mokesčiai taikytini?

Už ieškinio pareiškimą civilinių bylų teisme (pranc. saisine du juge civil) vienkartiniai mokesčiai nemokami, mokamos tik dokumentų įteikimo išlaidos ir teisinio atstovavimo išlaidos. Iš esmės civilinių bylų teismo lygmeniu mokesčiai nemokami. Kai paskelbiamas teismo sprendimas, vėliau išlaidos gali būti patiriamos dėl sprendimo vykdymo ir bylą laimėjusios šalies prašymu.

Paskutinis naujinimas: 15/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.