Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

Malta

Turinį pateikė
Malta

Įvadas

Vykdant šią procedūrą taikomi toliau nurodyti teismo mokesčiai.

Įgyvendinamojo teisės akto 380.01 (Ieškinių dėl nedidelių sumų teismo taisyklės) antrame priede nustatytas A tarifas.

Organizavimo ir civilinio proceso kodekso (Maltos įstatymų 12 skirsnis) 2 straipsnyje nustatytas B tarifas.

Registracijos mokesčių negalima mokėti elektroniniu būdu.

Kokie mokesčiai taikytini?

A forma. Reikalavimų forma

C forma. Atsakymo forma

D forma. Pažyma dėl sprendimo pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą

Kiek reikės mokėti?

A forma. Reikalavimų forma: 40,00 EUR registracijos mokestis ir 7,20 EUR už pranešimą kiekvienam atsakovui.

C forma. Atsakymo forma: 25,00 EUR registracijos mokestis ir 7,20 EUR už pranešimą.

D forma. Pažyma dėl sprendimo pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą: 20,00 EUR registracijos mokestis

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kol neatliktas mokėjimas, forma nenagrinėjama.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Teismo mokesčius galite sumokėti į šią banko sąskaitą:

Sąskaitos turėtojo pavadinimas:

COURT SERVICES AGENCY

IBAN (tarptautinis banko sąskaitos numeris)

MT94VALL22013000000050011428265

Nacionalinis banko kodas

SORT CODE 22013

Sąskaitos numeris

50011428265

BIC / SWIFT kodas

VALLMTMT

Banko pavadinimas

BANK OF VALLETTA

Banko adresas

VALLETTA BRANCH
REPUBLIC STREET
VALLETTA

Sąskaitos valiuta

EURO

Ką daryti atlikus mokėjimą?

Pateikite banko, kuriame buvo atliktas sandoris, išduotą kvitą.

Paskutinis naujinimas: 05/10/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.