Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

Rumunija

Turinį pateikė
Rumunija

Įžanga

Kokie mokesčiai taikomi?

Kiek turiu mokėti?

Kas atsitiks, jei teismo mokesčių nesumokėsiu laiku?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką daryti sumokėjus?

Įžanga

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūra yra reglamentuota 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 861/2007, nustatančiame Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą.

Teismo žyminių mokesčių sistema yra reglamentuota Nepaprastosios padėties potvarkyje Nr. 80/2013, kuris galioja nuo 2013 m. birželio 26 d. Šis įstatymo galią turintis aktas buvo priimtas po civilinio proceso vykdymo teisinio pagrindo pakeitimo priėmus Civilinio proceso kodeksą ir pagal Civilinį kodeksą įsteigus naujų institucijų.

Teismo žyminius mokesčius turi mokėti visi fiziniai ir juridiniai asmenys; šie mokesčiai mokami už teismų, Teisingumo ministerijos (rumun. Ministerul Justiției) ir Prokuratūros prie Aukščiausiojo kasacinio ir teisingumo teismo (rumun. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție) teikiamas paslaugas.

Rumunijoje teismo žyminius mokesčius galima sumokėti internetu, tačiau kol kas elektroninio mokėjimo sistema neveikia.

Kokie mokesčiai taikomi?

Teismo žyminiai mokesčiai įstatyme nustatytomis sąlygomis turi būti sumokėti ir pirmojoje instancijoje, ir apeliaciniame procese.

Pagal Vyriausybės nepaprastosios padėties potvarkį Nr. 51/2008 dėl valstybės teisinės pagalbos civilinėse bylose, kuris su pakeitimais buvo patvirtintas Įstatymu Nr. 193/2008 su pakeitimais, fiziniams asmenims pateikus prašymą teismo žyminiai mokesčiai gali būti sumažinti, asmenys gali būti nuo jų atleisti arba mokesčiai gali būti mokami dalimis. Pagal Vyriausybės nepaprastosios padėties potvarkio Nr. 80/2013 42 straipsnio 2 dalį juridiniams asmenims gali būti suteiktos teismo žyminių mokesčių mokėjimo lengvatos.

Kiek turiu mokėti?

Pagal galiojančius teisės aktus teismo žyminis mokestis norint pareikšti ieškinį yra nustatytas Vyriausybės nepaprastosios padėties potvarkio Nr. 80/2013 3 straipsnio 1 dalyje; šio mokesčio dydis:

  1. kai ieškinio suma neviršija 500 RON – 8 proc., bet ne mažiau kaip 20 RON;
  2. kai ieškinio suma yra 501–5 000 RON – 40 RON ir 7 proc. sumos, viršijančios 500 RON;
  3. kai ieškinio suma yra 5 001–25 000 RON – 355 RON ir 5 proc. sumos, viršijančios 5 000 RON.

Kas atsitiks, jei teismo mokesčių nesumokėsiu laiku?

Pagal Nepaprastąjį Vyriausybės potvarkį Nr. 80/2013 teismo žyminis mokestis mokamas iš anksto. Jei ieškovas iki įstatyme ar teismo nustatyto termino neįvykdo pareigos sumokėti mokestį, ieškinio pareiškimas bus panaikintas dėl nesumokėto žyminio mokesčio arba, kai taikoma, išnagrinėtas atsižvelgiant į teisėtai sumokėto teismo žyminio mokesčio sumą. Be to, jei prašymas suteikti teismo žyminio mokesčio mokėjimo lengvatą buvo atmestas, o ieškovas per teismo nustatytą terminą mokėtino teismo žyminio mokesčio nesumokėjo ir į bylos medžiagą nepateikė jokio sumokėjimo įrodymo, teismas panaikina ieškinio pareiškimą dėl nesumokėto žyminio mokesčio.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Teismo žyminius mokesčius mokesčio subjektas gali sumokėti grynaisiais pinigais, banko pavedimu ar internetu į administracinio vieneto, kuriame yra fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta ar gyvenamoji vieta, arba, jei taikoma, juridinio asmens registruota buveinė, vietos biudžeto pajamų sąskaitą „Teismo žyminiai mokesčiai ir kiti žyminiai mokesčiai“. Mokesčių pervedimo išlaidas padengia mokesčio subjektas.

Jei mokesčio subjektas Rumunijoje neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, gyvenamosios vietos ar, jei taikoma, registruotos buveinės, teismo žyminį mokestį reikia sumokėti į teismo, kuriame pareiškiamas ieškinys arba pateikiamas pareiškimas, administracinio vieneto vietos biudžeto sąskaitą.

Teismo žyminiai mokesčiai grynaisiais pinigais mokami administracinių vienetų, kuriuose yra fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta ar gyvenamoji vieta arba juridinio asmens registruota buveinė, Mokesčių ir muitų direkcijose.

Teismo žyminius mokesčius galima sumokėti banko pavedimu arba internetu.

Ką daryti sumokėjus?

Teismo žyminių mokesčių sumokėjimo kvitas, kuris išduodamas sumokėjus grynaisiais pinigais arba pateikus mokėjimo nurodymą, pateikiamas registruojant pareiškimą.

Teismo žyminių mokesčių kvitų ar, jei taikoma, mokėjimo nurodymų standartinė forma nenustatyta, o jie išduodami tokia forma, kuri yra priimtina administraciniam vienetui, kuriame mokestis sumokamas.

Jei teismo žyminis mokestis mokamas po to, kai teismas ieškovui šiuo klausimu pateikė pranešimą, ieškovas per dešimt dienų nuo pranešimo gavimo į bylos medžiagą turi pateikti mokesčio sumokėjimo įrodymą.

Žyminio mokesčio sumokėjimo įrodymą galima pateikti asmeniškai atvykus į teismą arba paštu, nurodant bylos, kurioje buvo sumokėtas mokestis, numerį. Šis numeris nurodomas teismo pranešime suinteresuotajai šaliai.

Paskutinis naujinimas: 02/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.