Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

Škotija

Turinį pateikė
Škotija

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

Škotijoje Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrai taikytini teismo mokesčiai reglamentuojami:

  • 2018 m. Šerifo teismo mokesčių tvarka, Škotijos įstatyminiu dokumentu Nr. 2018/481 su pakeitimais, padarytais
  • 2018 m. Šerifo teismo mokesčių tvarkos pakeitimu, Škotijos įstatyminiu dokumentu Nr. 2018/194.

2 priedo II dalies 16 ir 38 punktai Europos ieškiniams dėl nedidelių sumų taikomi nuo 2019 m. balandžio 1 d.

3 priedo II dalies 16 ir 38 punktai Europos ieškiniams dėl nedidelių sumų taikomi nuo 2020 m. balandžio 1 d.

Mokesčius sumokėti elektroniniu būdu neįmanoma.

Kokie mokesčiai taikytini?

Siekiant teisme pateikti ES Reglamento (EB) Nr. 861/2007 A formos Europos ieškinį dėl nedidelių sumų, reikia sumokėti vieną mokestį, taikomą visoms teismo procedūroms.

Dokumentų įteikimo paštu išlaidos yra įtrauktos, tačiau gali būti taikomas papildomas mokestis, jeigu būtina, kad dokumentą atsakovui įteiktų šerifo pareigūnas.

Už atsiliepimą į ieškinį (C forma) mokestis neimamas.

Šalis paprastai neprivalo būti atstovaujama advokato ir advokato užmokestis į mokestį neįskaičiuojamas.

Kiek turiu mokėti?

Dabartinis mokestis už Europos ieškinio dėl nedidelių sumų pateikimą teisme dėl

  • £ 300 GBP arba 250 EUR arba mažesnės sumos yra £ 19 GBP;
  • visų kitų Europos ieškinių dėl nedidelių sumų atvejais mokestis yra £ 104 GBP.

Papildomas mokestis už tai, kad dokumentus atsakovui įteiktų šerifo pareigūnas, yra £ 13 GBP administracinis mokestis, prie kurio pridedamos šerifo pareigūno atliekamo įteikimo išlaidos.

Remiantis 2018 m. Šerifo teismo mokesčių tvarkos, Škotijos įstatyminio dokumento Nr. 2018/481 su pakeitimais, 8 straipsniu, šalis gali turėti teisę būti atleista nuo mokesčio, jeigu ji, pavyzdžiui, turi teisę į tam tikras valstybės lengvatas arba teisę į civilinę teisinę pagalbą.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Teismas nepriima prašymo ir neprivalo nieko daryti, kol nesumokamas mokestis, kaip nurodyta 2018 m. Šerifo teismo mokesčių tvarkos, Škotijos įstatyminio dokumento Nr. 2018/481 su pakeitimais, 3 straipsnyje.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Teismo mokesčius galima sumokėti:

  • čekiais: mokėtina „Škotijos teismų ir tribunolų tarnybai“;
  • debetine ir kreditine kortele – pasitikrinkite, kokios kortelės priimtinos atitinkamam teismui ir ar mokėjimą galima atlikti telefonu;
  • pašto perlaida: mokėtina „Škotijos teismų ir tribunolų tarnybai“;
  • grynaisiais pinigais: jeigu mokama paštu, nepatartina atlikti mokėjimų grynaisiais pinigais.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Sumokėjus mokestį, teismas priima ES Reglamente (EB) Nr. 861/2007 nurodytos A formos prašymo dokumentus. Dokumentus ir mokėjimą teismui reikėtų pristatyti arba nusiųsti tuo pačiu metu. Vykdydamas kitą proceso etapą, teismas tada išduos arba išsiųs B formą arba 1 formą arba įteiks A formą atsakovui. Mokėjimo įrodymo nereikalaujama.

Paskutinis naujinimas: 04/05/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.