Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (slovėnų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

Slovėnija

Turinį pateikė
Slovėnija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

Teismo mokesčiai, taikytini vykdant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, išvardyti Slovėnijos teismo mokesčių įstatyme (slovėn. Zakon o sodnih taksah) (Uradni list RS (Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys) Nr. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 19/15 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 30/16 ir 10/17–ZPP-E (Įstatymas, kuriuo iš dalies keičiamas Ginčo tvarka nagrinėjamų bylų civilinio proceso įstatymas); toliau – ZST-1), t. y. bendrasis įstatymas dėl teismo mokesčių.

ZST-1 (6 straipsnyje) nustatytas teisinis pagrindas mokėti teismo mokesčius grynaisiais pinigais, elektroniniais pinigais ir kitomis galiojančiomis mokėjimo priemonėmis, tai galioja ir mokesčių mokėjimui vykdant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą. Praktiškai teismo mokesčius elektroniniu būdu galima sumokėti naudojantis konkrečių bankų internetinėmis mokėjimo paslaugomis.

Kokie mokesčiai taikytini?

Vykdant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, visam procesui taikomas vienkartinis teismo mokestis. Teismo mokestį privalantis sumokėti asmuo yra ieškovas, mokėjimas turi būti atliktas teikiant teismui pareiškimą dėl bylos iškėlimo teisme.

Kiek turiu mokėti?

Vykdant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, teismo mokesčio suma, kurią ieškovas turi sumokėti teikdamas pareiškimą dėl bylos iškėlimo teisme, priklauso nuo ieškinio vertės:

 • jeigu ieškinio vertė yra mažesnė negu 300 EUR, mokestis yra 54 EUR,
 • jeigu ieškinio vertė yra 301–600 EUR, mokestis yra 78 EUR,
 • jeigu ieškinio vertė yra 601–900 EUR, mokestis yra 102 EUR,
 • jeigu ieškinio vertė yra 601–1 200 EUR, mokestis yra 126 EUR,
 • jeigu ieškinio vertė yra 1 201–1 500 EUR, mokestis yra 150 EUR,
 • jeigu ieškinio vertė yra 1 501–2 000 EUR, mokestis yra 165 EUR,
 • jeigu ieškinio vertė yra 2 001–2 500 EUR, mokestis yra 180 EUR,
 • jeigu ieškinio vertė yra 2 501–3 000 EUR, mokestis yra 195 EUR,
 • jeigu ieškinio vertė yra 3 001–3 500 EUR, mokestis yra 210 EUR,
 • jeigu ieškinio vertė yra 3 501–4 000 EUR, mokestis yra 225 EUR,
 • jeigu ieškinio vertė yra 4 001–4 500 EUR, mokestis yra 240 EUR,
 • jeigu ieškinio vertė yra 4 501–5 000 EUR, mokestis yra 255 EUR.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Jeigu ieškovas laiku nesumoka teismo mokesčio, teismas vis tiek atlieka procedūrą ir tada teismo mokestis prireikus išieškomas.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

ZST-1 (6 straipsnyje) nustatytas teisinis pagrindas mokėti teismo mokesčius grynaisiais pinigais, elektroniniais pinigais ir kitomis galiojančiomis mokėjimo priemonėmis, tai galioja ir mokesčių mokėjimui vykdant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą.

Praktiškai teismo mokesčius elektroniniu būdu galima sumokėti naudojantis konkrečių bankų internetinėmis mokėjimo paslaugomis arba jie gali būti sumokami tiesiogiai per mokėjimo paslaugų teikėją arba teismo kasoje (grynaisiais pinigais arba naudojantis prekybos vietos terminalu).

Kiekvienas bankas turi nuosavą mokėjimo internetu paslaugą elektroniniams mokėjimams vykdyti.

Mokestį privalantis sumokėti asmuo gali teismo mokestį sumokėti iš anksto, t. y. teikdamas prašymą teismui pradėti procesą, arba gali pateikti teismui prašymą ir palaukti, kol teismas jam nusiųs mokėjimo pranešimą su taikytina suma ir visais kitais duomenimis, reikalingais mokėjimui atlikti.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Jeigu teismo mokestis sumokamas nurodant atitinkamą numerį (jį mokestį privalančiam sumokėti asmeniui teismas nurodo mokėjimo pranešime), mokestį privalantis sumokėti asmuo neprivalo pateikti teismui jokio mokėjimo įrodymo. Tokiais atvejais teismui apie mokėjimą pranešama per specialią elektroninės bankininkystės sistemą (UJPnet), kurioje konkretūs mokėjimai atpažįstami pagal teisingą numerį.

Tačiau jeigu teismo mokestis sumokamas nenurodant atitinkamo numerio, mokestį privalantis sumokėti asmuo turi teismui pateikti mokėjimo įrodymą. Nėra jokių specialių formalių tokio įrodymo galiojimo sąlygų. Remdamasis tokiu įrodymu, teismas prireikus patikrina teismo mokesčio sumokėjimą UJPnet platformoje (ypač tais atvejais, kai teismo mokestis mokamas ne teismo kasoje).

Paskutinis naujinimas: 06/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.