Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

Švedija

Turinį pateikė
Švedija

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

Kai pradedama bet kuri iš toliau nurodytų procedūrų, taikoma toliau nurodyta pareiškimo mokesčio suma.

A kategorija………………………………… 900 SEK (1) /…/ civiliniai ieškiniai pagal 2007 m. liepos 11 d. Reglamentą (EB) Nr. 861/2007, nustatantį Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą (Reglamento (1987:452) dėl mokesčių bendrosios kompetencijos teismuose priedas).

Pareiškimo mokestis mokamas teismui, kuriam teikiamas ieškinys. Šiuo metu elektroniniu būdu per interneto svetainę mokesčio sumokėti neįmanoma.

1) Ši suma taikoma nuo 2014 m. liepos 1 d.

Kokie mokesčiai taikytini?

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrai taikomas tik vienas pareiškimo mokestis, kuris sumokamas, kai pareiškimas teikiamas teismui. Už procedūrą arba procesines priemones neimami jokie kiti mokesčiai.

Kiek turiu mokėti?

Pareiškimo mokestis, kuris nuo 2014 m. liepos 1 d. yra 900 SEK, yra visa už procedūrą imama suma.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Jeigu po to, kai būsite paragintas užbaigti pareiškimo pateikimą atliekant mokėjimą, nesumokėsite pareiškimo mokesčio, byla bus nutraukta ir teismas jūsų ieškinio nenagrinės. Po bylos nutraukimo galima pateikti naują ieškinį dėl to paties dalyko.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Pareiškimo mokestį galima sumokėti naudojantis elektronine mokėjimo paslauga.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Atlikęs mokėjimą neprivalote imtis jokių kitų veiksmų, mokėjimo įrodymo paprastai neprivalote pateikti. Teismas atliktus mokėjimus priskiria teismui pateiktiems ieškiniams. Kad jūsų ieškinį būtų lengviau priskirti jūsų mokėjimui, būtinai nurodykite visą savo vardą ir pavardę ir visą priešingos šalies vardą ir pavardę. Visada išsaugokite mokėjimo patvirtinimą, nes pagal jį prireikus galima atsekti mokėjimą.

Paskutinis naujinimas: 05/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.