Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas igauņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: spāņuangļufrančurumāņu.
Swipe to change

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā

Igaunija

Saturu nodrošina
Igaunija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Ievads

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Cik liela summa man jāmaksā?

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Ja Igaunijas tiesā iesniedzat pieteikumu Eiropas maza apmēra prasību procedūrā, jums jāmaksā tāda pati valsts nodeva, kāda jāmaksā, iesniedzot pieteikumu valsts procedūrā. Valsts nodevas un citas procesuālās maksas reglamentē Civilprocesa kodekss un Valsts nodevu likums. Valsts nodevas un procesuālās maksas tiesai var samaksāt tikai ar bankas pārskaitījumu.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Iesniedzot pieteikumu, jums jāsamaksā valsts nodeva, lai segtu procedūras izmaksas.

Cik liela summa man jāmaksā?

Ja Igaunijas tiesā iesniedzat pieteikumu Eiropas maza apmēra prasību procedūrā, valsts nodeva, kas jāmaksā, ir tāda pati kā par pieteikumu valsts procedūrā. Valsts nodevas apmērs ir atkarīgs no prasītās naudas summas. Piemēram, ja prasības summa ir līdz 500 eiro, jāmaksā valsts nodeva 100 eiro apmērā, ja prasības summa ir 1000 eiro, valsts nodevas apmērs ir 175 eiro, ja prasības summa ir 1500 EUR, valsts nodevā jāmaksā 200 EUR, bet, ja prasības summa ir 2000 eiro, valsts nodevas apmērs ir 225 eiro.

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Iesniedzot pieteikumu, jums iepriekš jāsamaksā valsts nodeva. Ja valsts nodevu neesat samaksājis, tiesa dos jums iespēju to samaksāt tās noteiktā termiņā. Ja līdz šim termiņam valsts nodevu nesamaksāsiet, tiesa jūsu pieteikumu noraidīs.

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Valsts nodevas var samaksāt tikai ar bankas pārskaitījumu. Ar kredītkarti maksāt nevar. Visiem maksājumiem, kas adresēti tiesām, maksājuma saņēmējs ir Finanšu ministrija.

Ja maksājat valsts nodevu iepriekš, jums piezīmju ailē pēc iespējas precīzāk jānorāda procedūra, par kuru maksājat valsts nodevu. Ja maksājat valsts nodevu, izmantojot portālu, piemēram, Uzņēmumu reģistra portālu vai publisko e-dokumentu portālu, maksājumam vienmēr tiek piešķirts unikāls atsauces numurs, kas saistīts ar konkrēto prasību.

Plašāka informācija par kontiem, uz kuriem jāpārskaita valsts nodevas, un tiesu atsauces numuriem pieejama Igaunijas tiesu tīmekļa vietnē.

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Jums jāiesniedz tiesai informācija, kas apliecina valsts nodevas samaksu, lai tiesa varētu pārliecināties par valsts nodevas saņemšanu. Jāiesniedz šāda informācija: valsts nodevas maksātāja vārds un uzvārds vai nosaukums, bankas rekvizīti un konts, uz kuru pārskaitīta valsts nodeva, samaksātā summa un samaksas datums. Tiesa par maksājuma saņemšanu var pārliecināties elektroniski, t. i., jums nav jāiesniedz maksājuma uzdevums, kas apliecina valsts nodevas samaksu. Tomēr nepieciešamības gadījumā tiesa var jums to pieprasīt.

Lapa atjaunināta: 06/04/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.