Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā

Vācija

Saturu nodrošina
Vācija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Ievads

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Cik liela summa jāmaksā?

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Tiesas izdevumi Eiropas maza apmēra prasību procedūrā ir noteikti Likumā par tiesas izdevumiem (Gerichtskostengesetz).

Tiesa pieprasa tiesas izdevumu segšanu, izrakstot tiesas izdevumu rēķinu. Nodevas jāsamaksā, kad tiek iesniegts pieteikums procedūras ierosināšanai. Tomēr procedūras norise nav atkarīga no nodevu samaksas.

Tiesas nodevas ir jāmaksā ne vien prasītājam, bet arī jebkurai personai, kurai šādu pienākumu uzliek tiesa, vai jebkurai personai, kura uzņemas šādu pienākumu izlīguma ietvaros.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Konkrētas nodevas ir noteiktas Likuma par tiesas izdevumiem pielikumā (Nodevu saraksts — Kostenverzeichnis). Nodevu saraksta 1210. punktā noteiktā nodevas likme Eiropas maza apmēra prasību procedūrā ir 3,0. Procedūras priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā šo likmi samazina līdz 1,0 (Nodevu saraksta 1211. punkts).

Nodevas summu aprēķina pēc strīdus summas, kas parasti ir vienāda ar iesniegtās prasības summu.

Cik liela summa jāmaksā?

Maksājamās nodevas:

Summas līdz
EUR

Nodevas likme 3,0
EUR

Nodevas likme 1,0
EUR

500,00

105,00

35,00

1000,00

159,0

53,00

1500,00

213,00

71,00

2000,00

267,00

89,00

Papildus nodevām jāsedz visi radušies izdevumi, piemēram, dokumentu izsniegšanas, liecinieku, ekspertu un tulku izmaksas.

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Nesamaksātās tiesas nodevas tiesas kase ( Gerichtskasse) piedzīs piespiedu kārtā.

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Samaksu var veikt ar bankas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto kontu. Pārskaitījumā jānorāda atsauces numurs.

a) Ar bankas pārskaitījumu

Ir iespējams maksājumu veikt ar bankas pārskaitījumu.

b) Ar kredītkarti

Ar kredītkarti maksājumu veikt nevar.

c) Tieši debetējot bankas kontu

Maksājuma veikšana ar tiešu debetu nav iespējama.

d) Citas samaksas metodes (precizēt)

Citas samaksas metodes nav pieejamas.

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Procedūras norise nav atkarīga no nodevu samaksas.

Lapa atjaunināta: 05/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.