Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā

Malta

Saturu nodrošina
Malta

Ievads

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Cik liela summa jāmaksā?

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Šajā procedūrā maksājamās tiesas nodevas ir noteiktas:

Sekundārā tiesību akta Nr. 380.01 “Maza apmēra prasību procedūru tiesas noteikumi” otrā pielikuma A cenrādī;

Tiesu sistēmas organizācijas un civilprocesa kodeksa (Maltas likumu krājuma 12. nodaļa) B cenrāža 2. punktā.

Kancelejas nodevas nevar samaksāt elektroniski.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

A veidlapa — Prasības pieteikuma veidlapa

C veidlapa — Atbildes veidlapa

D veidlapa — Apliecinājums par spriedumu atbilstīgi Eiropas procedūrai maza apmēra prasībām

Cik liela summa jāmaksā?

A veidlapa — Prasības pieteikuma veidlapa: kancelejas nodeva 40,00 EUR un 7,20 EUR par paziņošanu katram atbildētājam.

C veidlapa — Atbildes veidlapa: kancelejas nodeva 25,00 EUR un 7,20 EUR par paziņošanu.

D veidlapa — Apliecinājums par spriedumu atbilstīgi Eiropas procedūrai maza apmēra prasībām: kancelejas nodeva 20,00 EUR.

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Veidlapa netiks apstrādāta, kamēr nebūs veikts maksājums.

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Tiesas nodevas var iemaksāt šādā bankas kontā:

Konta turētāja nosaukums

MALTA GOVERNMENT CASHIER

IBAN (starptautiskais bankas konta numurs)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Valsts bankas kods

SORT CODE 01100

Konta numurs

40001EUR-CMG5-001-H

BIC/SWIFT kods

MALTMTMT

Bankas nosaukums

CENTRAL BANK OF MALTA

Bankas adrese

CASTILLE PLACE

VALLETTA

MALTA

Konta valūta

EIRO

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Jums jāuzrāda kvīts, ko izsniegusi banka, ar kuras starpniecību veikts pārskaitījums.

Lapa atjaunināta: 04/05/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.