Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā

Malta

Saturu nodrošina
Malta

Ievads

Šajā procedūrā maksājamās tiesas nodevas ir noteiktas:

Sekundārā tiesību akta Nr. 380.01 “Maza apmēra prasību procedūru tiesas noteikumi” otrā pielikuma A cenrādī;

Tiesu sistēmas organizācijas un civilprocesa kodeksa (Maltas likumu krājuma 12. nodaļa) B cenrāža 2. punktā.

Reģistra nodevas nevar samaksāt elektroniski.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

A veidlapa — Prasības pieteikuma veidlapa

C veidlapa — Atbildes veidlapa

D veidlapa — Apliecinājums par spriedumu atbilstīgi Eiropas procedūrai maza apmēra prasībām

Cik liela summa jāmaksā?

A veidlapa — Prasības pieteikuma veidlapa: reģistra nodeva 40,00 EUR un 7,20 EUR par paziņošanu katram atbildētājam.

C veidlapa — Atbildes veidlapa: reģistra nodeva 25,00 EUR un 7,20 EUR par paziņošanu.

D veidlapa — Apliecinājums par spriedumu atbilstīgi Eiropas procedūrai maza apmēra prasībām: reģistra nodeva 20,00 EUR.

Kas notiks, ja savlaicīgi nesamaksāšu tiesas nodevas?

Veidlapa netiks apstrādāta, kamēr nebūs veikts maksājums.

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Tiesas nodevas var iemaksāt šādā bankas kontā:

Konta turētāja nosaukums

COURT SERVICES AGENCY

IBAN (starptautiskais bankas konta numurs)

MT94VALL22013000000050011428265

Valsts bankas kods

SORT CODE 22013

Konta numurs

50011428265

BIC/SWIFT kods

VALLMTMT

Bankas nosaukums

BANK OF VALLETTA

Bankas adrese

VALLETTA BRANCH
REPUBLIC STREET
VALLETTA

Konta valūta

EIRO

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Jums jāuzrāda kvīts, ko izsniegusi banka, ar kuras starpniecību veikts pārskaitījums.

Lapa atjaunināta: 05/10/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.