Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas slovēņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā

Slovēnija

Saturu nodrošina
Slovēnija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Ievads

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Cik liela summa jāmaksā?

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Tiesas nodevas, kas piemērojamas Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām, ir uzskaitītas Slovēnijas Tiesas nodevu likumā (Zakon o sodnih taksahUradni list RS (Slovēnijas Republikas Oficiālais Vēstnesis) Nr. 37/08, Nr. 97/10, Nr. 63/13, Nr. 58/14 — Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 19/15 — Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 30/16 un Nr. 10/17 — Likums, ar ko groza Strīdus civilprocesa likumu (ZPP-E)) (turpmāk “ZST-1”), kas ir vispārīgais tiesas nodevu regulējums.

ZST-1 (6. pants) ir juridiskais pamats tiesas nodevu samaksai skaidrā naudā, elektroniskā naudā un ar citiem derīgiem maksāšanas līdzekļiem, un tas attiecas arī uz nodevu samaksu Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām. Praksē tiesas nodevas var samaksāt elektroniski, izmantojot banku tiešsaistes norēķinu pakalpojumus.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām tiek piemērota vienreizēja tiesas nodeva, kas attiecas uz visu procedūru. Par tiesas nodevas samaksu atbild prasītājs, un maksājums jāveic brīdī, kad tiesā iesniedz pieteikumu par tiesvedības ierosināšanu.

Cik liela summa jāmaksā?

Tas, cik liela ir tiesas nodeva, kas prasītājam jāsamaksā Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām, kad tas tiesā iesniedz pieteikumu par tiesvedības ierosināšanu, ir atkarīgs no prasības summas:

 • ja prasības summa ir līdz 300 EUR, nodeva ir 54 EUR;
 • ja prasības summa ir no 301 EUR līdz 600 EUR, nodeva ir 78 EUR;
 • ja prasības summa ir no 601 EUR līdz 900 EUR, nodeva ir 102 EUR;
 • ja prasības summa ir no 901 EUR līdz 1200 EUR, nodeva ir 126 EUR;
 • ja prasības summa ir no 1201 EUR līdz 1500 EUR, nodeva ir 150 EUR;
 • ja prasības summa ir no 1501 EUR līdz 2000 EUR, nodeva ir 165 EUR;
 • ja prasības summa ir no 2001 EUR līdz 2500 EUR, nodeva ir 180 EUR;
 • ja prasības summa ir no 2501 EUR līdz 3000 EUR, nodeva ir 195 EUR;
 • ja prasības summa ir no 3001 EUR līdz 3500 EUR, nodeva ir 210 EUR;
 • ja prasības summa ir no 3501 EUR līdz 4000 EUR, nodeva ir 225 EUR;
 • ja prasības summa ir no 4001 EUR līdz 4500 EUR, nodeva ir 240 EUR;
 • ja prasības summa ir no 4501 EUR līdz 5000 EUR, nodeva ir 255 EUR.

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Ja prasītājs laikus nesamaksā tiesas nodevu, tiesa, neraugoties uz to, īsteno procedūru un vajadzības gadījumā veic tiesas nodevas piedziņu.

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

ZST-1 (6. pants) ir juridiskais pamats tiesas nodevu samaksai skaidrā naudā, elektroniskā naudā un ar citiem derīgiem maksāšanas līdzekļiem, un tas attiecas arī uz nodevu samaksu Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām.

Praksē tiesas nodevas var samaksāt elektroniski, izmantojot banku tiešsaistes norēķinu pakalpojumus, vai arī tās var samaksāt tieši pie norēķinu pakalpojumu sniedzēja vai tiesas kasē (skaidrā naudā vai izmantojot POS termināli).

Katrai bankai ir savs tiešsaistes norēķinu pakalpojums elektronisko maksājumu veikšanai.

Persona, kam jāmaksā tiesas nodeva, to var samaksāt iepriekš, t. i., brīdī, kad tiesā iesniedz pieteikumu par tiesvedības ierosināšanu, vai arī iesniegt tiesai pieteikumu un gaidīt, līdz tiesa atsūta maksājuma pieprasījumu, kurā norādīta attiecīgā summa un visi pārējie maksājuma veikšanai nepieciešamie dati.

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ja, veicot tiesas nodevas maksājumu, ir norādīts attiecīgais atsauces numurs (to tiesa attiecīgajai personai norāda maksājuma pieprasījumā), tad maksātājam nekādi samaksas apliecinājumi tiesai nav jāsniedz. Šādos gadījumos tiesa saņem informāciju par maksājumu īpašā elektroniskā banku sistēmā (“UJPnet”). Lai šajā sistēmā tiktu atpazīti konkrēti maksājumi, svarīgi, lai būtu norādīts pareizs atsauces numurs.

Ja tiesas nodeva samaksāta, bet nav norādīts pareizs atsauces numurs, maksātājam ir jāiesniedz tiesai maksājuma apliecinājums. Attiecībā uz šāda apliecinājuma derīgumu īpašu formālu nosacījumu nav. Pamatojoties uz saņemto apliecinājumu, tiesa, ja nepieciešams, “UJPnet” platformā pārliecinās, ka tiesas nodeva ir samaksāta (īpaši tad, ja tiesas nodeva nav maksāta tiesas kasē).

Lapa atjaunināta: 06/04/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.