Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar

Awstrija

Din il-paġna tipprovdi informazzjoni dwar it-tariffi tal-qrati Awstrijaċi.

Il-kontenut ipprovdut minn
Awstrija
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Introduzzjoni

X'inhuma t-tariffi applikabbli?

Kemm għandi nħallas?

X'jiġri jekk ma nħallasx fil-ħin it-tariffi tal-qorti?

Kif nista' nħallas it-tariffi tal-qorti?

X'għandi nagħmel wara l-pagament?

Introduzzjoni

Skont ir-Regolament (KE) Nru 861/2007 li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, id-dokument li jistabbilixxi l-proċedimenti jissejjaħ talba (Klage), kif previst ukoll fil-liġi nazzjonali. Għalhekk, il-liġi Awstrijaka dwar it-tariffi tal-qorti ma fihiex dispożizzjoni nazzjonali separata għat-talbiet skont dan ir-Regolament. It-talba u l-proċedimenti sussegwenti fl-ewwel istanza jaqgħu taħt l-Entrata tat-Tariffi 1 (Tarifpost1) tal-Att dwar it-tariffi tal-Qorti Awstrijak (Gerichtsgebührengesetz), li japplika għall-proċedimenti ċivili nazzjonali kollha.

X'inhuma t-tariffi applikabbli?

Fi proċedimenti relatati ma' talbiet skont il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar fl-ewwel istanza, tapplika l-Entrata 1 tal-Miżata tal-Att dwar it-tariffi tal-Qorti, skont in-Nota 1 għall-Entrata 1 tal-Miżata tal-Att dwar it-tariffi tal-Qorti. Din il-miżata b'rata fissa trid titħallas irrispettivament minn jekk il-proċedimenti jkunux tlestew. It-tnaqqis japplika biss jekk it-talba tiġi rtirata jew miċħuda minnufih qabel ma l-parti li qed topponi tiġi nnotifikata (tariffa mnaqqsa għal kwart, Nota 3 għall-Intestatura tat-Tariffa 1 tal-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti), jew jekk il-każ jiġi saldat b’mod legalment validu fl-ewwel seduta (tariffa mnaqqsa bin-nofs; Nota 2 għall-Intestatura tat-Tariffa 1 tal-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti). Skont is-sistema tat-tariffi tal-qorti Awstrijaka, ir-rikors li jagħti bidu għall-proċedimenti (f'dan il-każ, it-talba skont il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar) huwa soġġett għal miżata fi proċedimenti ċivili fl-ewwel istanza. Ma hemm l-ebda miżata addizzjonali tal-qorti għal proċedimenti ulterjuri fl-ewwel istanza.

Skont l-Artikolu 2(1)(a) tal-Att dwar it-tariffi tal-Qorti, l-obbligu li jitħallsu t-tariffi jinħoloq meta t-talba skont il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar tiġi ppreżentata lill-qorti. Jekk l-azzjoni tiġi sussegwentement estiża, l-obbligu tal-ħlas ta’ miżati jinħoloq mal-preżentazzjoni tas-sottomissjonijiet bil-miktub. Fin-negozjati, l-obbligu li jitħallsu t-tariffi jinħoloq bir-reġistrazzjoni tal-estensjoni tat-talba jew riżoluzzjoni li tmur lil hinn mis-suġġett tat-talba. Il-miżata għandha titħallas f'dan iż-żmien. L-applikazzjonijiet għall-eżenzjoni mill-ħlas tat-tariffi tal-qorti għandhom jiġu ppreżentati wkoll permezz tal-għajnuna legali (Verfahrenshilfe) sa mhux aktar tard minn dan iż-żmien, sakemm jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet.

Ir-rikorsi għal reviżjoni skont l-Artikolu 18 tar-Regolament huma bla ħlas.

Kemm għandi nħallas?

Il-kalkolu tat-tariffi tal-qorti għall-proċedimenti fl-ewwel istanza jiddependi fuq il-valur tas-suġġett tat-talba (l-ammont fit-tilwima kif indikat fit-talba jew aktar tard fl-estensjoni tat-talba) u n-numru ta' partijiet. Bħala eżempju, ara hawn taħt it-tabella sħiħa tar-rati skont l-Intestatura Tariffarja 1 tal-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti (fl-1 ta’ Awwissu 2017; ikklikkja hawn għall-kliem attwali tal-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti):

Intestatura tat-Tariffi 1

Il-valur tas-suġġett tat-talba

Il-miżata li għandha titħallas

ma taqbiżx

EUR 150

EUR 23

taqbeż

EUR 150 iżda ma taqbiżx

EUR 300

EUR 45

taqbeż

EUR 300 iżda ma taqbiżx

EUR 700

EUR 64

taqbeż

EUR 700 iżda ma taqbiżx

EUR 2 000

EUR 107

taqbeż

EUR 2 000 iżda ma taqbiżx

EUR 3 500

EUR 171

taqbeż

EUR 3 500 iżda ma taqbiżx

EUR 7 000

EUR 314

taqbeż

EUR 7 000 iżda ma taqbiżx

EUR 35 000

EUR 743

taqbeż

EUR 35 000 iżda ma taqbiżx

EUR 70 000

EUR 1 459

taqbeż

EUR 70 000 iżda ma taqbiżx

EUR 140 000

EUR 2 919

taqbeż

EUR 140 000 iżda ma taqbiżx

EUR 210 000

EUR 4 380

taqbeż

EUR 210 000 iżda ma taqbiżx

EUR 280 000

EUR 5 840

taqbeż

EUR 280 000 iżda ma taqbiżx

EUR 350 000

EUR 7 299

taqbeż

EUR 350 000

1,2 % tal-ammont tat-tilwima kif ukoll EUR 3 488

Jekk ikun hemm aktar minn żewġ partijiet, jista’ jiżdied ħlas addizzjonali għal ħafna partijiet ta’ bejn 10 % u 50 % taħt l-Artikolu 19a tal-Att dwar it-tariffi tal-Qorti.

X'jiġri jekk ma nħallasx fil-ħin it-tariffi tal-qorti?

Fil-każ ta' dewmien fil-pagament, għandha titħallas penali fissa ta' EUR 22 (mill-1 ta' Awwissu 2017) skont l-Artikolu 31 tal-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti. Madankollu, id-dewmien fil-ħlas tal-miżata tal-qorti m'għandu l-ebda effett fuq l-eżekuzzjoni tal-proċedura ċivili nnifisha. Il-proċedimenti tal-qorti ma jiddependux fuq il-ħlas tat-tariffi tal-qorti - dawn isiru b'mod kompletament indipendenti.

L-irkupru tat-tariffi tal-qorti mill-awtorità ġudizzjarja huwa rregolat mill-Att Awstrijak dwar l-Irkupru tal-Pagamenti tal-Qorti (Gerichtliches Einbringungsgesetz). Jekk, bħala riżultat ta' nuqqas ta' pagament, ikollha tinħareġ ordni ta' ħlas (titolu eżekuttiv għall-irkupru ta' miżati tal-qorti) mill-awtorità ġudizzjarja taħt l-Artikolu 6a tal-Att dwar l-Irkupru tal-Pagamenti tal-Qorti, tapplika miżata addizzjonali ta' EUR 8 (mill-1 ta' Jannar 2014).

Kif nista' nħallas it-tariffi tal-qorti?

Il-metodu ta' ħlas huwa rregolat fl-Artikolu 4 tal-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti. Skont l-Artikolu 4, il-ħlasijiet jistgħu jitħallsu permezz ta' kard tal-bank b'funzjoni ta' ATM jew b'karta ta' kreditu, b'depożitu jew bi trasferiment bankarju lill-kont tal-qorti kompetenti, jew b'depożitu ta' flus kontanti lill-istess qorti. Id-dettalji tal-bank tal-qorti huma disponibbli fuq is-sit web tal-Ministeru Federali tal-Ġustizzja (fit-tab "Qrati" (Gerichte)).

Barra minn hekk, it-tariffi kollha jistgħu wkoll jitħallsu permezz ta' debitu dirett jekk il-qorti (jew, b'mod ġenerali, is-sistema ġudizzjarja Awstrijaka) tkun ġiet awtorizzata tiġbor it-tariffi tal-qorti minn kont innotifikat mill-parti li għandha tħallas it-tariffi, u tiddepożitahom f'kont tal-qorti. F’dan il-każ, ir-rikors (it-talba skont il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar) għandu jindika l-kont li minnu għandhom jinġabru t-tariffi u l-awtorizzazzjoni biex jinġabru, pereżempju billi tiġi inkluża r-referenza "Gebühreneinzug!” jew 'AEV!'. Għal awtorizzazzjoni limitata, ir-rikors jista' jindika wkoll l-ammont massimu li għandu jiġi ddebitat (l-Artikoli 5 u 6 tal-Ordinanza dwar id-Debitu Dirett (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung)).

It-tariffi għandhom jitħallsu permezz ta' debitu dirett meta tiġi ppreżentata talba skont il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar bl-użu tas-sistema elettronika Awstrijaka tal-Ġustizzja ("Elektronischer Rechtsverkehr, ERV"). F'dan il-każ, l-ammont massimu li għandu jiġi ddebitat ma jistax jiġi speċifikat.

X'għandi nagħmel wara l-pagament?

Jekk l-awtoritajiet Federali huma intitolati jitolbu t-tariffi tal-qorti mal-preżentazzjoni tar-rikors (it-talba skont il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar) u ma hemm l-ebda awtorizzazzjoni għal debitu dirett, allura għandha tinhemeż prova tal-ħlas tat-tariffi (prova tat-trasferiment) mar-rikors (Artikolu 4 tal-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti). Jekk il-ħlas isir permezz ta' kard tal-bank, kard ta' kreditu, depożitu jew trasferiment fil-kont tal-qorti kompetenti, jew permezz ta' debitu dirett mill-kont tal-parti, l-Aġenzija Federali tal-Kontabbiltà Awstrijaka tinforma biss lill-awtorità ġudizzjarja dwar ir-reġistrazzjoni ta' ħlasijiet magħmula lill-kont tal-qorti fi stadju ulterjuri. Il-proċedura relatata mal-avviż tat-tariffi tal-qorti tispiċċa meta tingħata prova tal-pagament (sħiħ).

Fil-każ ta' ħlas żejjed, tista' ssir talba għar-rimborż ta’ tariffi żejda lill-qorti (l-Artikolu 6c(1)(1) tal-Att dwar l-Irkupru tal-Pagamenti tal-Qorti) fi żmien ħames snin.

L-aħħar aġġornament: 17/02/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.