Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar

Ġermanja

Il-kontenut ipprovdut minn
Ġermanja
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Introduzzjoni

X’tariffi huma applikabbli?

Kemm se nħallas?

X’jiġri jekk ma nħallasx it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

X’għandi nagħmel wara l-ħlas?

Introduzzjoni

L-ispejjeż tal-qorti għall-proċedura Ewropea għal talbiet żgħar huma stabbiliti fil-Liġi dwar l-Ispejjeż tal-Qorti (Gerichtskostengesetz).

Il-qorti titlob il-ħlas tal-ispejjeż tal-qorti permezz ta’ fattura tal-ispejjeż tal-qorti. It-tariffi jkunu dovuti meta jiġi ppreżentat ir-rikors li jagħti bidu għall-proċedura. Madankollu, il-progress tal-proċedura ma jiddependix mill-ħlas tat-tariffi.

Minbarra r-rikorrent, kull min ikun impost b’obbligu bħal dan fuqu mill-qorti, jew kull min jassumi l-obbligu bħala parti minn soluzzjoni, ukoll ikollu l-obbligu li jħallas it-tariffi tal-qorti.

X’tariffi huma applikabbli?

It-tariffi speċifiċi huma elenkati f’appendiċi (Indiċi tal-Ispejjeż — Kostenverzeichnis) mal-Liġi dwar l-Ispejjeż tal-Qorti. Il-punt 1210 tal-Indiċi tal-Ispejjeż jispeċifika rata tat-tariffa 3.0 għall-proċedura Ewropea għal talbiet żgħar. Fil-każ ta’ terminazzjoni bikrija tal-proċedura, din it-tariffa titnaqqas għal rata ta’ 1.0 (il-Punt 1211 tal-Indiċi tal-Ispejjeż).

L-ammont tat-tariffa jiġi ddeterminat mill-ammont disputat, li normalment ikun identiku għall-valur tat-talba ppreżentata.

Kemm se nħallas?

Tariffi li jridu jitħallsu:

Valur ta’ sa
EUR

Rata tat-tariffi 3.0
EUR

Rata tat-tariffi 1.0
EUR

500.00

105.00

35.00

1 000.00

159.0

53.00

1 500.00

213.00

71.00

2 000.00

267.00

89.00

Minbarra t-tariffi, iridu jitħallsu l-ispejjeż kollha mġarrbin, bħall-ispejjeż tan-notifika, tax-xhieda, tal-esperti u tal-interpreti.

X’jiġri jekk ma nħallasx it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

L-ispejjeż legali mhux imħallsin jiġu rkuprati permezz ta’ eżekuzzjoni mill-uffiċċju għall-ħlasijiet tal-qorti (Gerichtskassen).

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

Il-ħlas jista’ jsir bi trasferiment bankarju fil-kont indikat fil-fattura. In-numru ta’ referenza jrid jiġi indikat fit-trasferiment.

a) bi trasferiment bankarju

Il-ħlas bi trasferiment bankarju huwa possibbli.

b) bil-karta ta’ kreditu

Il-ħlas bil-karta ta’ kreditu mhuwiex possibbli.

c) b’debitu dirett mill-kont bankarju tiegħek

Il-ħlas b’debitu dirett mhuwiex possibbli.

d) metodi ta’ ħlas oħrajn (speċifika)

L-ebda metodu ta’ ħlas ieħor mhu possibbli.

X’għandi nagħmel wara l-ħlas?

Il-progress tal-proċedura ma jiddependix mill-ħlas.

L-aħħar aġġornament: 05/11/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.